Військові служителі, похідна та паланкова старшина

Окрім діючої військової старшини та «батьків» до структури управління Запорозької Січі входили також військові «служителі» (начальники або чиновники) – нижча виконавча ланка, а також похідна та паланкова старшина.

До військових чиновників належали такі особи.

Військовий пушкар на Січі очолював артилерійську та фортифікаційну справу. Зберігав порох і свинець, ядра, навчав і командував гармашами. Клопотався постачанням артилерії. У віданні пушкаря була також пушкаря, де утримувалися злочинці, тому часто він використовувався як в’язничний наглядач. У розпорядженні пушкаря перебували підпушкар і декілька гармашів.

Військовий товмач (або драгоман), окрім іншомовних перекладів документів та переговорів з іноземцями, очолював розвідку та контррозвідку Січі. Входив до складу посольств, що відряджалися від Січі до інших держав.

Довбиш завідував військовими литаврами, якими скликав козаків на ради. Крім цього прямого обов’язку, довбиш інколи виконував поліційні (супроводжував злочинців на суд, приковував засуджених до ганебного стовпа посеред січового майдану тощо) та інспекторські (проводив інспекцію виходу козаків із зимівників) функції. Назагал довбиш уважався помічником осавула: направлявся в паланки для з’ясування причин затримки податків, особисто мав бути присутнім при виконанні вироків, стягував на користь війська мито тощо.

Діяльність військових шафарів та кантаржеїв пов’язувалася з дотриманням режимних вимог. Шафарами (яких було чотири чи більше), називали збирачів податків на перевозах: Козацькому, Микитинському (через Дніпро), Самарському (через Самару), Бугово-Гардовому (через Буг). У кожного шафара був підшафарій, писар і підписарій. Кантаржей на Січі був хоронителем еталонів ваги і міри, стежив за дотриманням правил торгівлі. До функцій кантаржея належало також відання збором відрахувань до січової скарбниці. Він збирав на користь товариства податок із товарів і продуктів, які привозилися на продаж до Запоріжжя.

Військові канцеляристи поділялися на старших і молодших та перебували під командою військового писаря.

До складу військових служителів входили також отамани січової школи. Вони очолювали освіту дітей у січових школах (навчання велося коштом Січі), та обиралися самими школярами (один для школярів старшого, інший – молодшого віку). Військові шкільні отамани піклувалися забезпеченням школярів продовольством і приладдям, зберігали шкільну скарбничку.

%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%8a%d0%b5%d0%b7%d0%b4Важливим елементом адміністративно-політичної структури була церква. Збереглося надзвичайно мало історичних відомостей, що давали б уявлення про внутрішньоцеркову організацію й структуру запорозької церкви. Через настоятеля церковно-січової церкви (Покрови Богородиці) реалізовувалися розпорядження кошового отамана, військової ради, адресовані й іншим запорозьким церквам (у 1775 р. в Запорозькій Січі діяло 14 парафій). Потреба виконання управлінських, розпорядницьких церковних функцій зумовила згодом (у часи Нової Січі) спеціальну посаду – начальника січових церков.

До військових служителів належали також козаки, що обіймали посади булавничого, хорунжого, бунчужного і перначника. Хоча інколи їх відносили й до вищої кошової старшини.

За січовою (військовою) старшиною йшла територіальна – паланкова. Вона стояла вище військових «служителів», однак діяла за межами Січі, у своїх паланках. Паланкову старшину комплектували за допомоги виборів у Січі. До її складу входили: полковник (його називали ще «сердюком»), осавул, писар, підосавул, підписар, хорунжий. На ці посади щорічно обиралися на раді найзаслуженіші люди.

Полковник на території паланки уособлював кошового. Він так само виконував адміністративно-фінансові та військові функції, відав судочинством. (До паланкового суду входило по три представники від паланкової адміністрації та козацької громади). Влада паланкового полковника поширювалася як на козаків, що мешкали на території певної паланки, так і на осіб, котрі проїжджали через територію паланки. Полковник відповідав за моральний стан і дисципліну козацького середовища в слободах і зимівниках та своєчасний збір козацького війська у випадку надходження розпорядження з Січі. Крім того, на полковників покладався обов’язок стежити за порубіжжям. У розпорядженні паланкового полковника завжди перебували загони січовиків, що складалися з козаків усіх куренів. Паланкова старшина підпорядковувалася Січі. Відповідно, Січ виступала найвищою апеляційною інстанцією судових та адміністративних рішень, що ухвалювалися в паланках. Ознакою влади полковника був металевий пернач.

Найнижчий ступінь у запорозькому табелі рангів займали громадські отамани. Вони стояли на чолі слободи чи промислу і виконували адміністративно-поліційні функції. Повний штат січової адміністрації коливався від 49 до 149 осіб.

Велике значення для консолідації козацтва мала боротьба запорожців проти турецько-татарської агресії. Запорозька Січ стала своєрідною військовою базою, звідки здійснювалися морські та судоходні походи, а козацтво – могутньою організацією з власними збройними силами. Ядро війська трималося у постійній бойовій готовності в куренях Січі. Його основу складала піхота, а кіннота була нечисленною. У великий похід, суходільний чи морський, завжди брали з собою артилерію. Січовий флот, як відомо, складався з великих човнів – «чайок» (20 метрів завдовжки, 4 завширшки). Першу звістку про морський похід козаків датовано 1492 р.

Тактичною (бойовою) одиницею в Запорозькій Січі були похідні підрозділи, що називалися командами або партіями. Вони формувалися на базі куренів. Уважають, що курінь також був бойовою одиницею, та лише в часи зародження козацтва. Згодом запорозький курінь втратив функцію тактичної військової одиниці, а став тільки базою її формування. Якщо військо вирушало в похід, то разом із формуванням команд (партій) призначалася «наказна» (похідна) військова старшина, яку складали полковник, осавул, писар. Зазвичай, команди під час походу чи бойових дій очолювали «батьки» — представники відставної старшини. Провідна роль в індивідуальній бойовій підготовці козака та безпосередньому керівництві ним у бою належала інституту товаришів – командирів первинних підрозділів.

Запорозька Січ мала свої державні символи: печатку-герб із зображенням козака з рушницею на плечі та січовий прапор малинового кольору, на лицевім боці якого білим кольором був зображений св. Архангел Михаїл, а на зворотнім – оточений небесними світилами білий хрест. Усе це свідчило про те, що Запорозька Січ перетворилася у своєрідну демократичну державу, яка увібрала традиції попередніх часів.

Військові служителі запорозької січі

Військових офіцерів, значна потужність, повна адміністративна
Зважування в Запорізькій Січі отримав в якості санітарів.
Військові Довбуш (polytavrschyk) був відповідальним за військові регалії (прапори bunchu-

Ками, литаври, труби) і був головним організатором колективного збору в
Січ (Військова рада, зустріч з паланок військових підрозділів із захисту або кампанії
і т.д.). За традицією козак основного колективних дій, супроводжується Січ
звуки труб і литавр. Довбиш мито нагляд за виконанням Суду на основі
років в таборі, а також у віддалених Паланка, доставка до судових котячих злочинців
сіл і хуторів Військо Запорізьке. Серед конкретного суду
Довбуш діяльність судової роздягаються і прикутий до ганебного стовпа сечовий
Квадратні злочинці допомогли капітану під час реалізації і оголосив законним
Рішення Ради або місце покарання / штрафу. Таким чином, з точки зору юрисдикції

Довбуш він був помічником капітана.
Інший міністр військово — військовий Пушкар, крім основних обов’язків —
Січ привести Арсенал (зброя, боєприпаси та інші стрілецької зброї)
Він грав роль наглядача Січі в’язниці, в якій відбувають засуджену
Дженні козаки або очікують суду за підозрою в скоєнні злочинів osoby97. громадянство
Військовий Пушкар був, звичайно ж, традиційне покарання як нетримання
§ 6197
пов’язуючи злочинця і звільнення другої гармати. корився
Січовий посадові особи заявили pidpushkari і шутери, які були відповідальні за деякі з ди-

Лянке довірили Пушкар військову силу.
Важливу роль в дипломатичних відносинах Січ відіграла армії
в.п. tovmach, який був перекладачем і радником в переговорах з іноземними
посли і бізнесмени і, наприклад, був «мистецтво турецької мови і писемності».
Він задавався питанням зовнішньої листування було частиною дипломатичного Січі
дослідницьких експедицій під керівництвом або при виконанні конкретних завдань на території запобігає кішок
rozhzhya і за її межами. Відомо, що військові tovmaches в 1754 році було відправлено Коша

Mykytynska зобов’язуються встановити межі і регулювати пересування осіб
Татаро-українського кордону. У 60-і роки вісімнадцятого століття. Tovmach повороти
Це зобов’язання здійснюється V.Muratov, V.Ruban, K.Yur’yev, F.Semeniv, A.Dmytriyev.
Значні фінансові і економічні чиновники військового табору і Сафар
kantarzheyi, тягли головним чином митних зборів, податків у місті Запоріжжі. особливо
ма, Сафар зазвичай оподатковуються на головному торговельному транспортується через ролі
Рівер (Самара, Kodak, Mykytynska і т.д.) А для керівництва kantarzheyi
Зустріч з торгівлею приніс в січні продавати товари. Kantarzheyi також дивилися
вагами і заходами в ході торгів.
Школа комерції в Запорізькій Січі неосвічені обраний

Ірам і вага під час торгівлі.
Школа комерції в Запорізькій Січі, відповідального, які обираються студентами, shkil-
або отамани, які піклуються про школу і забезпечити студентам казначейство (окремо
Старі і молодші) продукти і шкільне приладдя. За 40 років вісімнадцятого століття.
Отаман школи в таборі був козаком батальйон Брюховецького Теодор Лата 50-60
років — колега Ендрю Kryachok Kuschivskoho стенд. Крім того, чим вище Січ Уай
Шини включають в себе наступні фактори: bunchuzhnyy, bulavnychyy, pernachnyk і horunzhyy98.
Особливості в Запорізькій Січі був отриманий офіцерів
який очолював козацькі частини і довгі походи (суші або на море), а також
вартової служби землі запорізьких хоста або повторно
Далі зловмисники і злодії. Вони вступили до лав сержанта були в основному похідною
Військові чиновники: полковник, капітан і писар.
7. Структура системи сигарет-Koshov Січ
Після zahalnosichovoyi / військових офіцерів Кош і служити
Жителі владно-адміністративний рівень, рівень куріння раніше.
Курінь в Запорізькій Січі найважливіше значення адміністративної військової частини
nytsyu, який був самоврядним і фокус, а також окрема військова частина своїх власних,
іноді дивні звичаї і традиції. Останній unormovuvalysya не залежить

Але історичні умови існування хатинах (деякі з них були
в шістнадцятому столітті :. Pashkivskyy, Tatarivskyy, Derev’yankivskyy, Popovychivskyy, Іваново,
Канівський, Dyadkivskyy), але від того, що прийшов з якого регіону або поселення України
формується. У таких випадках, котедж був свого роду фокусом і громад
який приносить свої попередні звички своєї батьківщини. Особливо в тому випадку,
кінець сімнадцятого століття. в Запорізькій Січі було 27, а в XVIII столітті. — 38 козацька хата

Військові служителі паланкова старшина козаків

Коли 1618 почалася війна в Європі між католиками і протестантами держави — так звана Тридцятирічна війна 1618-1648 дворічний період. — У своїй вірі вони були залучені майже в усіх європейських народів, і ця війна, по суті, стверджуючи, що Перша світова війна, не завадило смертоносне полум’я і український. Перші спроби завербувати українського козацтва було в 1620-х років представники табору протестантської. — По-перше трансільванських принц Bethlen Ґabor, то шведський король Густав II Адольф. Проте, рекрутери діяти імператор між Імперією і Співдружності діє секретну угоду, яка включала набір добровольців для федеральних земель. Крім того, в перші роки війни Сигізмунд III навіть направив до Словаччини, щоб допомогти імператору 10000 Lisowczycy одиницю. Позбавлений волонтерів з України та вороже по відношенню до імператора табору. Після невдалої спроби набирати солдатів Запорізьку ім’я короля Швеції на початку 1630-х років. У 1636 році він намагався всюдисущих агентів кардинала де Рішельє. Восени 1644 французький посол у Варшаві король, граф де Brezhi зазначив кардинал де Рішельє наступник кардинал Мазаріні можливість naverbuvaty царські козаки послуги. Описуючи потенційних добровольців в службі Людовика XIII, посол зазначив, що вони були «дуже хоробрі воїни, хороші наїзники, ідеальна піхота, особливо підходить для оборонних сил.»

Кардинал Мазаріні стрибнули на пропонованої ідеї, де Brezhi і закликав з Парижа, посол восени тисяча шістсот сорок чотири почав переговори з цього питання з козаком. У жовтні граф повідомив своєму уряду, що «в ті дні були у Варшаві, один з офіцерів козачий полковник нації Хмельницького … Це був я, і я був з ним дві розмови. Він людина освічена, розумна, сильна на латині. Що стосується козаки на службі Його Величності, після війни з турками буде, Хмельницький готовий допомогти в цьому питанні. «навесні наступного року, переговори про умови зайнятості в царській службі був продовжений до Франції, де в березні 1645 море Гданьськ пішов Хмельницького, в супроводі козацьких офіцерів і Лессі Soltenkom. Ймовірно, в другій половині квітня в делегації Фонтенбло козацької зустрілися з представниками французького командування, і що було вирішено встановити службу короля в 1800 році козацької піхоти і 800 кінноти. За самовіддане служіння рядових козаків він повинен був отримати до 12, а лінійка 120 доларів на місяць.
Енциклопедія 6 томів «Україна: хронологія розвитку», видавництво «Кріон»

Козацька старшина військовими служителями

Запорізької Січі мали свої власні уряди, які були обрані в природі.
Таким чином, у формі правління в січні це було свого роду козацької республіки.
Вищим органом козацької ради, який в дні Нової Січі обов’язково скликаній три рази в рік
— Новий рік,
— Великдень
— Свято Діви Марії.
кожен козак він міг би зажадати скликання Ради кожен день. Воно стосувалося основних питань військового, політичного і адміністративного характеру. На додаток до цілому, були також Паланка, куріння і співробітники Ради.
Склад козацьких старійшин були:
військові — отаман, військовий суддя, капітан військово, військовий секретар і керівники куріння;
Санітари — pidpysar, bulavnychyy, корнет, bunchuzhnyy, pernachnyy, pidosavul, Довбуш, piddovbysh, військовий Пушкар pidpushkar, Гармаш, tovmach військовий, військовий Сафар, pidshafar, kantarzhiy клерка;
похідні Паланка і правителі — полковник, офіцер, капітан і pidpysar pidosavul.
хост-адміністрування
Отаман Отаман:
Він був одним з найвищих військових і адміністративних і судових органів в таборі. Його влада була необмеженою. Він вирішив долю різних козачих красномовних фраз, і особливо смерть. Від імені компанії брати участь в дипломатичних відносинах з іноземними державами, стверджуючи, що обрані або призначені на посаду козаками і поділ землі (паланок) і трофеїв серед стенду.
Адреса питання використання солдатів в армії або апеляції. Отаман жив в окремій кімнаті (плавильних) і його шеф-кухарем.

суддя:
Судження про табір. За відсутності отамана виконувати свої обов’язки, він діяв отамана. За допомогою військових витрат скарбниця регулювати табір провів «скарб» ARMAT до військових скринях. Суддя жив і їв у своєму наметі. Суддя був символом влади і сечового міхура ущільнення очерету.

АРХІТЕКТУРА:
Він зробив правильний артилерії і фортифікації в таборі. Під час кампанії він керував будівництвом табору вантажівок і штормові ворожих укріплень. Komplektuvav армія разом з військовим капітаном, підтримувати дисципліну і порядок у таборі. Його помічник був військовим Гармаш.

офіційний:
Впливові люди в таборі, які мали доступ адміністратора до багатьох секретів, він був військовим офіцером. Цей пост займав високо освічених людей, які знають іноземні мови, т. К. латинською, їх дуже поважних козаків. Січовий офіс складався з декількох десятків людей. Від імені отамана козачого був військовим секретарем і підписані документи.
Комітантов сторожа була срібна рамка на чорнило — чорнило.

капітан:
Капітан обов’язки входило військову організацію і управління прикордонної служби Запорізького сухопутних шляхів і зимуючих захисту в січні на річці Дніпро і на суші. Він вів розслідування і привів вирок. Однак Oboznyj підтримував порядок і дисципліну у військовому таборі в силі і похідних таборах. Загальні витрати і положення. У його команді були pidosavul і архітектури. Він жив і їв капітан в своєму наметі. Зовнішній символ військової влади був капітаном дерев’яного стрижня закінчується obkovanyy дві срібні кільця.

Пушкар:
Цей міністр військовий арсенал у зарядної Січі (зброї, боєприпасів та інших стрілецької зброї).
Крім того, він служив в якості головного січових в’язниць, в яких укладені були засуджені козаків, і ті, хто чекали рішення суду.

Довбуш:
Довбуш в авангарді військових тарілок, підривати козаків козачий площа, яка закликає Генерального ради. Довбуш був стежити за виконанням судових рішень, як в таборах і у віддалених Паланка. План юрисдикції був помічником капітана. Військовий податок Довбуш, зібрані на користь військ під час переправи через річку. Він особисто був присутній в тюрмі на сечовому площі.

Перекладач (або перекладача):
У зарубіжних переказів документів і справа з іноземцями, є розвідки і контррозвідки табору. Для виконання цих зобов’язань vyyizdyv, послані розвідники або в сусідніх країнах.

Сафар передачі:
Колектори податки на транспорті: Kodak, Mykytynska (Дніпро), Самара (Самарська через) і про помилки — Hardovomu (через Буг). Кожен Сафар був pidshafariy, клерк, і pidpysar.

Kantarzhiy.
Хранителем мір і ваг в таборі. Слідом за збиранням дивідендів за січових скарбниці і дотримання правил торгівлі в таборі.

полковник:
В Паланка представлені отаманом, він мав право карати і карати злочинців.
Він був відповідальний за моральний дух і дисципліну козачого поселення середовища і зимівників і своєчасного здійснення козацьких військ командувати табір. Його влада поширювалася військові служителі на людей, які пройшли Паланок. Він дозволив їм увійти в свободу козаків, і дати ремінь безпеки — торгова марка копіювання -pirnach.

Військові служителі військовий пушкар

Кожен Козак належав до одного з бараків табору. Слово «котедж» мав на увазі будинок, населену козаків і їх кухні був військовим, а пізніше територіальної одиниці. Всього до 38 котеджів, які, як військові служителі правило, козаки згуртовані своїм співвітчизникам. Це не випадково, багато котеджів були названі українські міста.

Все Запорізької склад земельних ділянок розділена на так звану Паланка. Це слово означає силу і територій, які були предметом сили управління. Важко сказати, коли він народився Паланка, але на початку XVIII століття в. там було п’ять, і 1734-1775rr. кількість становить від 5 до 11, в тому числі:
Buhohardivska Паланка покрита землю між лівобережною району. Південний Буг і правий берег. Інгулець з одного боку, і Дніпро і на кордоні з Османською імперією (Кримське ханство) з іншого боку. центр Palankovym був Гард-на-Бузі. В Паланка було близько 500 сплячого режиму.
Kalmiuskoy Паланка розташований між річками Вольфа і Kalmiuh Azoyskym море. Центр Паланка був поселення військові служителі Домаха в місці злиття річки. Кальміус в Азовське море. Nayzaselenishymy в palantsi були разом на землі. Вольф і Кальміус початком і кінцем, де переважна більшість збирається зимівлі.
Kodatska Паланка окупованій території Nadporozhzhya правий берег і був одним з nayzalyudnenishyh. Його межі були більш ніж одна тисяча. Зимівники. центр Паланка був новий місто Kodak.
Ingulskaya Паланка розташований на правому березі Дніпра, між річками Дніпро та Інгулець Інгулець і верхньої і Базавлук. Центр Паланка був селище Ingulskaya Кам’янка.

Orilska Паланка, розташований на лівому березі Запоріжжя на північ від верхньої річки Орловської і Самарської центр — військове містечко Kozyrschyna.
Protovchanska Паланка власності охоплює лівий берег Запорізьке господаря Орла між річками і Protoncha. Palankovyy центр розташований в селі Lychkin. територія Па Паланка взяло участь понад 1000 осіб. Зимівники і десятки великих військового поселення.

Самара Паланка розташований на лівому березі холдингів військ між річками Самара і коней. Його центром було місто Самара.
охоплення Prohnoyinska називається військові служителі Паланка околиці Prohnoyiv або Prohnoyivskyh солоних озер, розташованих на Кінбурнській косі.
Yelanetsky Паланка існував на схід від r.Kalmius недалеко від місця злиття річок сухого та мокрого Yelanchyky Міус і Азовського моря.

Військовий служитель отаман

У Запорізькій Січі суднобудуванні вона вже давно розвивалася і досягла високого рівня і досконалості. Козачі майстер-мореплавці були відомі навіть за межами України. Вони також часто запрошують військові служителі до Москви, щоб дізнатися морських справ.

Чайка — bezpalubnyy надводних кораблів Запорожці XVI-XVII ст. в величезному видовбаних колод, сторони прикрашені плитами. Довжина — близько 18 метрів в глибину і ширину — до 4м. За межами боку, щоб збільшити стабільність і плавучість пов’язані джунглі. Корабель мав поперечна перебирання і лава щоглу з вітрилом, від 10 до 15 пар весел, носове і кормове військові служителі кермо, umischav для 70 осіб. Руки — 4-6 falconets (гармати калібру 30 мм.). На борту був склад зброї і предметів постачання, достатніх для тривалих морських подорожей.

Одна чайка побудована протягом половини місяця більше 60 чоловік. Суднобудування Technology, яка володіла майже всі козаки, не так вже й складно. Козаки zrubuvaly високою липи або верби і видалення гілок видовбані нижче. Він оснащений дубові ребра, які військові служителі від верху до низу зашиті довжина дубових дощок 3,5 метра, шириною 30 см. На носі і на кормі побудували щось на зразок безладу.

Він дотримуватися положень, боєприпаси і зброю. Кожен кінець корабля prylashtovuvaly окремого керма напряму, чайка в будь-який час, щоб змінити напрям на 180 градусів.
Чайка на Боплан
Ілюстрація «Чайка» козаки книги Гійом Левассер де Боплан 1660

Центр зі стайнею ukriplyuvalas щогли з вітрилами по обидва боки корабля були 20-40 весел. Так чайок, які також потрапляють в весел і вітрил руху, були дуже вмілі. З боків човна вишикувалися з товстими пучками очерету від півтора до двох з половиною метрів. Цей вид захисних покриттів війсьвові служителі тримати судно на плаву і захищені від ворожих стріл і куль. Запорізька область чайок досягають довжини 15-22 метрів і висотою не більше 4 м і ширина — 6 метрів. Корабель взяв на борт 40-60 козаків.
чайка

Незважаючи на відвальних дубів, що стояли в гавані, піднятися високий, стрункий tryschohlovi кораблі. У них було дві палуби, двох’ярусна каюта в формі намету, де розташовувалися офіцери (10 осіб). З обох військові служителі сторін була вирізана 4 вікна кабіни. З боків, зверху і знизу палубі судна, з люками виглядали загрозливими Моу falconets — невеликий кованого заліза або латуні гармати.
реконструкція чайок
реконструкція чайок
До складу Запорізького флоту підводних човнів були. Звичайно ж, що з нашої точки зору це здається досить військові служителі примітивними. Але сам факт їх існування в XVI столітті. Існує великий інтерес.

Очевидно, що козаки використовують різні типи транспортних засобів, в залежності від стратегії і тактики морської війни. Функція козацький флот був, що чайок міг pryshvartovuvatysya будь-який банк.

ІНШІ козацький човен:
DUB — другий поверх. XVII — XVIII століття. — Круїз прибережних суховантаж, який був використаний в північно-західній частині Чорного моря .. і Дніпро, Дон і Бугом. Dub — вантажний вітрильник морські перевезення. На відміну від чайок дуби було два або три щогли з вітрилами. Назва «Дуб» козаки підкреслювали міць своїх судів і їх vysokotonazhnist 100 тонн. Під час військові служителі військових кампаній на дуби, які перевозяться звільнений з полону і колег захопили велику кількість зброї.

дуб
Спочатку на основі траханий човен була побудована з naboynymi боку один від одного. Zakruhlyuyutsya вилиці, трохи військові служителі вниз по схилу forshteven, trantsevoy подачі колеса і кульки. Дві щогли для вітрил рейки. У прямою стрілою бушпріт. F. до 20 Вт 6-7, глибина 1,8 м, вантажопідйомністю до 100 тонн.

Струги — козацькі човни XVI-XVII ст. — Основний тип судна, в якому Дон і Яїк козаки здійснили морські прогулянки. Козак військових служителів різний рівень і легкість povorotkist shvydkohidnistyu. Odnoderevyy будівлю okovuvavsya заліза з боків, щоб збільшити ostiykosti і повені фіксуються снопи очерету. Носової та кормової були гострими, що не палубі на носі і кормі розташовані на горищі. Кораблі щогли має висоту близько. 11 м Прямий вітрило, весла 16-40. На кормі, іноді знаходиться в носі Загребной (управління) лопатками. Декілька озброєних falconets, місткістю 50-100 осіб.
струг

Довжина. 15-21, шириною 5,5-6 м. На початку човни і чайки були практично ніяких відмінностей в пізніх човнах почали чітко розрізняти між носом і кормою, що було зроблено округлення

BARKAZ — на другому поверсі. XVII — перша половина. XVIII століття. (Від Ch Ахкаам з isp.ahkaha, італійський Ahsassio ..) — невеликий вітрильник, широко поширеною в Чорному і Азовському морях військові служителі. Латиноамериканська комплект з Клівера короткого горизонтального бушпріт. Довжина — 8-12 мас. 2.4-3 м, глибина 1-1,3, осаду прибл. 0,75 м.
Barkaz
Під час російсько-турецької військові служителі війни (друга половина року. XVII.) Використовували козаки під час транспортування маршрутів.

Доубек — XV — XVI століття. вітрильний спорт веслування рибальський човен з shprintovym (раніше плисти прямо). На ранньому етапі в кораблі трахкалися корабель дуб. Довжина — 10 м., Ширина близько 2,5 м, пропозиція від 0,5 до 0,6 м Дуже добре підтримується дубок розташований

Військовим служителям Запоріжжя

командири армії служив в якості офіцерів з різних треків. Головний козак vytvorylysya уряд в кінці XVI століття. Козаки колись zorґanizuvalasya постійну армію. Пізніше загальна схема тільки поширилася і виріс в деталях.
Глава армії був комісаром. Він був головою і представником держави мали повну свободу в адміністративному, широка участь у законодавчій і судовій владі, — але перш за все він був головнокомандувачем і orґanizator військами. Під час війни його влада над армією була необмеженою, він обміняв всі військові сили і неслухняними мали право карати горло. В організаційних питаннях, губернатор був змушений рахуватися з думкою співробітників ради з ключових питань держави — як ґeneralnoyu ради, які зобов’язані їх уряд. Під військові служителі час маршу гетьман, безумовно, може замінити в.о. губернатора одного зі старших ґeneralnoyi або полковниками.
Військові ноги або ranґy були першими випадковим чином: кожен, хто має більш високе почуття уряд, знову ж таки — ynshyy. Те, що це так, то це означає, що затискні пластини офіцерів по висоті в різний час. Найстаріший ролик збереглася із 1601 року, а потім гетьман взяв 120 або 200  військовим служителям злотих архітектури і полковників, 30 капітанів, 25 сотень в 15 офіційних Пушкар 12 10 9 Форман, Хоружий і музики 8, звичайні козаків 7 фірман 3 злотих. У 1625 році, замовлення було іншого платі: гетьман взяв 600 150 PLN військовий капітан, архітектура, клерк, суддя і полковник 100, полковий капітан і капітан 50 злотих ;. близько фута нижче нічого не знає.

У 1638 році, на основі нової польської ординації, військовий капітан приніс 600 злотих, полковий капітанів 250, 200 капітанів, начальників 50. У спілкуванні з королем 1654 р козацьких посланців прагнуть згідно з давнім традиціям вони були дані: .. Військовий секретарка в 1000 PLN. (Office Maintenance), військова архітектура і капітан 400, військові служителі судді та 300 полковників, полкової капітан 200 капітанів і 100 секретар суду військові служителі bunchuzhnomu гетьмана, полкову клерка, полковий Хоружий і пістолетами Хоружий 50, Хоружий sotnytskomu і прості козаки в 30-е на цій основі могли б зробити такий знак військовий ranґ:
тисячі шістсот п’ятьдесят чотири
Таблиця рангів офіцерів і сплачуються в золоті в переговорах з московським царем 1654 року
Назва Зарплати Військовий обозний полку ескадрилья
1 Гетьман
Лютий 1000 Військовий офіцер
3400 АРХІТЕКТУРА
капітан
4300 Суддя полковник
5200 Капітан Сотник
6100 Співробітник юстиції
7 50 Bunchuzhnyy
офіцер хорунжий
корнет
30 серпня корнет
козак
1756-1784
У 17-18 столітті. Сформований в Гетьманщині, крім російських садиб і системи обслуговування. Відповідно до законів України прав Codex », який судиться маленьких людей» (1743) Рідкісн військові служителі права, визнані не тільки тих, хто мав відповідні повноваження, а також той факт, що козачі офіцери всіх рангів, від капітана і нащадки генералів і полковників. для того, щоб зберегти свої права щодо посилення російського впливу і втручання у внутрішні справи офіцерів козак гетьман неодноразово звертався до царського уряду бути в порівнянні з відповідними посадовими особами російських таблиці позицій (в 1733, 1742, 1 756, 1763 і 1767 ).

У 1756 році гетьман К. Розумовського підготувати і подати на затвердження української версії списку зі списком всіх «маленьких ліній» (за винятком губернатора губернатора), розділених на 12 класів. Перший клас звання генерала відповідає архітектури, другий — суддя pidskarbiya і по-третє, Генеральний секретар, корнет, і капітан bunchuzhnoho четвертий — полковник більше.
На нижчому щаблі козаків Жолдака, шутерів і kompaniytsiv. Проте, російське уряд не погодився компенсувати серії губернатор стандартне видання і не забезпечували всіх козацьких офіцерів, благородства статус. З 1760 Катерина II часто привласнювали ряди імперської таблиці (і, відповідно, дав аристократичну привілей) окремий козака.

Після зняття козацьку військову структуру і перетворення козацьких полків регулярної російської армії полки karabinerni (1783) все козачі офіцери почали отримувати замовлення з реєстру російської команди. У 1784 році офіційно заборонено давати «невеликі військові служителі російські замовлення.» Цей процес регулюється строгими правилами, і присвоєння рангів не в першу чергу залежить від попередньої ситуації людини і на його власних перевагах, здібностей і лояльності по відношенню до російської адміністрації. У 1796 році Росія ряди були також розподілені української судової системи і державних службовців (наприклад, загальний суддя дорівнював 4-го класу, Voznyy — 14 клас).

Після надання так званої «вольності дворянства Awards» в 1785 р козацька, які могли б документально дворянство або займали свої відповідні позиції п Таблиця була включена до складу російського дворянства. Результатом є те, що протягом багатьох десятиліть була боротьба військовими служителями за визнання і колишні «малі лінії» в якості причини для знаті, яка спонукала збір історичних документів, інтерес до козака.

Нагороди козачі війська називалися kleynoty. Для kleynoty солдат подумав губернатора булавою і хвіст коня, друк, банери, барабани і труби, іноді козацької «зброю», тобто artylyeriyu. Ці ознаки своєї влади Запорізької армії високо цінується і поховані з великою повагою. Назва військові служителі «військової kleynotiv» strichayemo років з 1630 до кінця козаків. В 1637 гетьман козаків Павлюк писав: «Якщо ви напишіть нам, його друзі, vidkazuyuchy kleynoty війни, це означає, що пістолет … ми взяли його як свій скарб kleynot і військових і покласти на звичайне місце, звідки Але коли прийшли наші предки ., славні спогади про стародавніх, хороші хлопці козачого війська «, як козаки в 1638 році, програв битву Боровиця,» виконані в бою, гармати, прапори, komyshyny печаток -. Kleynoty все царі, надані «в 1727 році, коли він був на цих виборах буде проведено губернатором, міліція провела серйозно «kleynoty губернатора» — булаву, кінський хвіст, банер, знак і друк «- носив його з великою повагою.» Подушки, вкриті червоною тафта «Соса і молодші офіцери мали свої нагороди: полковник — -pirnach, банер і значок Центуріон — банери.
булава

Мейс був гетьман нагороди з часів античності. Уже в 1581 році гетьман козаків дати новий Самуїл Зборовський руки клуб, кажучи: «Ми представляємо вам, що капітани, перший розподіл цього місця, яке ми з задоволенням замовив з хорошою репутацією». Губернатори надумані клуби та секції різних монархів, які прикріплюються козаків. Таким чином, НДП. Богдана Хмельницького король Ян Казимир був відправлений кувалду vysadzhuvanu turkusamy; другий скіпетр король послав Алекс. Він був схожий на клуб, щоб побачити на обличчі Сагайдачного до Розумовському. Урочиста мова була губернатором булавою в руці; Мейс просто лежав перед ним на столі, або руки губернаторські гетьман Чура.

Мейс Мазепа
Мейс Мазепа

бунчук
Бунчук цю нагороду як губернатора. Це була палка більше 3-х метрів у довжину, готових металевих «яблуко», який zpid кінь висить будівельні ліси. Бунчук передані bunchuchnyy гетьмана, особливо коли гетьман був серед армії. Бунчук також знаходиться на квадратної дошці.
Козак військові почесті
KOMYSHYNA
Komyshyna, дотримуватися правил очерету також відзначають губернатора, від періоду до вирахування відсотків. Джеймс Собєскі, добре pryhlyanuvsya козацьке військо Хотин в 1621 році, сказав, що «Замість того, щоб гетьман yakyhnebud Insignia очерету палицю.» У 1637 році, коли гетьман Гетьман відмовлено у звільненні «поклав булаву і komyshynu.»
Це була різниця і судові органи. Коли в 1638 році полковник був ображений Fylonenko його «skaraly чітко komyshynoyu ланцюг і поклав йому на шию.» Пізніше судді дотримуються призначених дерев. У XVIII столітті. Різниця палиця козак Січ. Це була проста груба палиця з двох сторін, пов’язаних з сріблом, Залізці з тупим кінцем.