ВІЙСЬКОВІ, КУРІННІ ТА ПАЛАНКОВІ РАДИ ЗАПОРОЖЦІВ

Кожен народ має свій побут і звичаї, й чим давніший народ, тим вони стійкіші.  Народ, який стоїть найнижче у своєму розвитку, робить зі своїх традицій культ; народ, який стоїть на вищій, ніж первісна, стадії розвитку, але ще не виробив собі певних законів і живе лише переказами, вважає свої звичаї незмінним законом. Для таких людей відступити від якогось звичаю означає втратити честь і накликати не лише на себе, а й на ввесь рід і навіть на все суспільство, в котрому вона живе, вічне лихо й вічне безчестя. Запорізькі козаки з їх суспільним ладом, що базувався на переказах, не становили винятку.

козацька радаВ основі всієї козацької громади лежав звичай: за звичаєм вони не допускали в Січ жінок, за звичаєм судили злочинців, за звичаєм поділялися на курені й паланки, за звичаєм збиралися у певний час на загальні ради чи наради.

Загальні або військові ради у запорізьких козаків відбувалися звичайно в певні дні — першого січня кожного нового року, першого жовтня, у храмове свято Січі — Покрову — на другий чи третій день Великодня, а крім того, в кожний день і будь-який час на бажання товариства чи простої «сіроми». На військових радах вирішувалися найважливіші питання життя Запорозького Війська: про мир і «розмир», про походи на неприятеля, про покарання важливих злочинців, про поділ «за лясами» земель і угідь і, нарешті, про вибори військової старшини. Поділ земель і вибори старшини у запорізьких козаків неодмінно відбувалися кожного нового року. 

Вибори нової старшини не завжди відбувалися мирно та швидко. Іноді при загальному голосуванні незгідні врешті-решт поділялися на дві половини: одну становили так звані нижні курені, а другу — верхні, й кожна сторона, бажаючи бачити кошовим отаманом свого кандидата, не визнавала іншого. Тоді починалася суперечка, за суперечкою сварка, за сваркою бійка і за бійкою часом траплялися навіть вбивства. Суперники у своєму запалі доходили до того, що навіть кидалися на курені, руйнували їх, ламали все на своєму шляху й завдавали одні одним великих образ і великих збитків. У цей час кандидати обох сторін негайно покидали площу й замикалися у своїх куренях.

Коли ж ішлося не про вибори військової старшини, а про якесь інше питання, наприклад про похід, ради мали наступний характер. Козаки за звичаєм збиралися на січовий майдан і розташовувалися колом; якщо при цьому в Січі перебував посол від якоїсь держави, який запрошував козаків у похід, то посла також допускали в коло, спочатку давали йому аудієнцію, потім відбирали у нього письмові умови планованого походу й просили покинути коло. Після його відходу вголос читали залишені ним грамоти; а після прочитання грамот кошовий вголос наказував кожному висловити свою думку. Козаки спочатку мовчали; після повторного заклику козаки, за звичаєм, розділялися на два кола: одне коло становили старшини, друге — чернь. Після довгих нарад чернь або відкидала пропозицію посла, або приймала її. Приймаючи, вони, на знак згоди, підкидали вгору свої шапки, потім йшли до старшини й вимагали від неї повної згоди у всьому. У випадку відмови з боку старшини, чернь розпалювалася й погрожувала вкинути всіх у воду або й зовсім утопити в ріці. Старшини, боячись суперечити сильній, могутній і розпаленій черні, мимоволі погоджувалися з її рішенням. 

Щорічна зміна старшини була, безперечно, проявом гарантій політичної свободи серед запорозьких козаків; саме так розуміло це й саме січове товариство. Але особи, що не належали до запорізької громади, пояснювали такі вибори тим, що керівники запорожців, часто міняючи кошових, буцімто дбали про свою особисту вигоду, оскільки російський двір був зобов’язаний дарувати кожному кошовому 7000 карбованців, які останній звичайно роздавав козацькій старшині, щоб схилити її на свій бік.

Заміна старшини посеред року пояснювалася частково особистою неприязню до неї товариства. Та, більш за все козаки були невдоволені тим, що старшина уникала військових походів, коли їх бажало все військо. Козаки, яким набридала бездіяльність і спокій у Січі, кричали, що кошовий зі старшиною «обабився», тобто розлінувався, зробився «ганчіркою» і тому уникає воєнної небезпеки, треба нового кошового, який би частіше водив козаків на бій.

Крім загальних військових рад у запорозьких козаків були ще ради «до куренів», які вони звичайно називали «сходками»; курінні сходки відбувалися тоді, коли старшина й отамани не бажали скликати загальну раду. Тоді в курені кошового збиралися курінні отамани й у нараді брали участь лише вибрані особи; переважно це бувало тоді, коли йшлося про якісь незначні походи, про прикордонні роз’їзди або ж про таємні й термінові справи, що вимагали суворої таємниці й негайного виконання.

Одним з прикладів такої приватної сходки може бути таємна рада Богдана Хмельницького відразу ж після прибуття його на Запоріжжя з України: з’явившись на Січ, Хмельницький спочатку довго радився у кошового й військової старшини. Він виклав причини, що змусили його втікати з Польщі, і лише після цієї приватної сходки було скликано загальну військову раду.

Нарешті, були ще сходки по паланках; але вони торкалися зовсім незначних питань і відбувалися між жонатими козаками, які жили переважно господарськими інтересами далеко від Січі по слободах і окремих зимівниках. А у справах, що стосувалися усього війська, козаки-зимівчаки вирушали на Січ і там брали участь у загальних військових радах.

За матеріалами Д.Яворницького

У кожного народу є свій спосіб життя і звичаї, і чим більший народ, тим стабільніша вона. Люди, які є найнижчими у своєму розвитку, поважають свої традиції. люди, які стоять в вище початкової, стадії розвитку, але до сих пір не розроблений спеціальний закон і жити міф, відповідно до митних правил без змін. Для цих людей, щоб вийти з звичаю знецінюватися і має на увазі не тільки для себе, але і для всієї сім’ї, навіть суспільства, в якому він живе, вічно зла і вічного сорому. Запорізький козак з його легендарною соціальною системою не був винятком.

Основу всієї козацької громади покласти традиції: звичка не дозволяє жінкам в січні, після того, як шлях злочинці намагалися, як зазвичай діляться на куріння і Паланка, як зазвичай, десь зустрічалися або на засіданні Верховної Ради.

Загальні або Військова рада в запорожців зазвичай проходять в певні дні — з першого січня кожного нового року, 1 жовтня, на прийомі світла — захисту — другий або третій день Великодня, і, крім того, кожен день і кожен раз, що спрагу суспільства або просто » сірий «. Військовий рада розглянула великі питання життя Запорізької армії, світу і «rozmyr» на поїздки в противник, покарання головних злочинців «lyasamy для» землі і ґрунтів, а в кінці виборів посадових осіб. Розподіл землі та відбір старійшин у Запоріжжі Козак неминучий кожного року.

Військова рада запорозьких козаків

Вибір нових людей похилого віку не завжди був спокійним та швидким. Іноді загальна кількість голосів, в кінці кінців не погоджуються розділити на дві частини: одна складається з так званої нижній палаті, а другий — у верхній частині, і кожна сторона хоче бачити отаман їхній кандидат не визнають один одного. Потім розпочався суперечливість суперечки сперечаючись, сперечаючись боротьбу за бій, а іноді навіть вбивство сталося. Противники тепла, до якого навіть кинувся в хатину, знищені, розбиваючи все на своєму шляху і викликав велику картину і великі втрати. Потім кандидати з обох сторін відразу ж залишили площу і замкнули сундуки.

Коли вони не займаються підбором військових офіцерів, а також з деяких інших питань, таких як пішохідні переговори, палати мають такий характер. За звичаєм, кози зібралися на площі Січі та осіли в колі. за умови, що табір був посол кожної країни запросив козак в кампанії, посол і визнали в колі, дав йому аудієнцію, а потім отримав письмові умови акції і попросив покинути коло. Після його від’їзду він прочитав листи, до яких він пішов. і прочитавши цю фразу, голос Коша вголос кричав усім, щоб висловити свою думку. Спочатку козаки мовчали. Після повторних дзвінків з Козака, як завжди, вона ділиться на два кола: одне коло офіцерів, інша чорна людина. Після довгих зустрічей монах відхилив пропозицію посла або прийняв його. Припускаючи, що вони погодились, вони скинули кепки, потім пішли до поліцейських і вимагали їх повної згоди на все. У разі відмови працівника натовпу Його спокушав і погрожував кинути всю воду або втопити в річці. Старійшини, побоюючись конфлікту з сильною, могутньою та дикої мафією, обов’язково погоджуються з її рішенням.

Щорічна зміна правителів, безумовно, була вираженням, що гарантував політичну свободу між Козаком; Саме це сприймає суспільство. Але людина, яка не належить до товариства Запорожье, пояснюючи «вибір», що лідери козацтва, часто міняти Коша, мабуть, хвилювалася за їх особистої вигоди, як російський суд зобов’язаний заплатити 7000 рублів кожен Кош, який зазвичай займає козачі офіцери розподілені в бинтах на вашому сторінка.

Курінна козацька рада

Замінні старійшини в цьому році частково є результатом особистої антипатії компанії. І, насамперед, Козачі були незадоволені співробітниками міліції, які уникали військових походів, коли вони хотіли людей. Козаки, nabrydala інерція і світ в таборі, вигукуючи до кошику obabyvsya чиновників «тобто rozlinuvavsya, стали» латкою «і тому уникає ризики війни, якщо нового Кош, який часто веде козак в бою.

Окрім загальної військової ради козацтва, це була ще «хатинська» рада, яку зазвичай називали «зборами»; концентрації диму були створені, коли офіцери та лідери не хотіли співпрацювати

У кожного народу є свій спосіб життя, звичаї та люди. Люди, які слабкі у своєму розвитку, шанують ваші традиції. люди, які знаходяться на початковому етапі розвитку, але ще не змінили свого розвитку відповідно до спеціальних правил митного законодавства і живуть казкою. Для цих людей, щоб залишити звичку і втратити кошти значення, не тільки для себе, але і для всієї сім’ї, навіть суспільства, в якому він соромився, і вічного життя і вічного. Запорізький козак не став винятком для соціальних мереж.

На основі козацьких традицій громади: звичай не дозволяє жінкам в січні, після чого злочинці намагалися як зазвичай куріння і Паланка виділяється, як правило, на місці або в парламенті.

Загальні і військові козаки Рада зазвичай проводяться в певні дні — з першого січня кожного року, 1 жовтня, в легкій — захист — яка є третьою або другий день Великодня, і, крім того, кожен день і кожен раз, коли компанія і спрага або «Сірий» військова рада великих питань про життя Запорізької армії і rozmyr поїздці на ворог, тому що злочинці lyasamy для «землі і ґрунтів, а в кінці виборів посадових осіб. в розподілі землі та відбору старшого Запорізького козака неодмінно один рік.

Вибір нового віку завжди спокійний і швидкий. Іноді загальна кількість голосів, буде виділено в кінці узгоджених двох частин: один, що складається з нижньої палати, а інший — до вершини, і кожна сторона хоче бачити людину, визнану кожним кандидатом. Потім він почав обговорювати і обговорювати, обговорюючи війну за війну, а іноді і вбивство. Супротивники тепла, що навіть будинок зруйнували, зруйнували все на своєму шляху і викликали великий образ і великі втрати. Потім кандидати з обох сторін закриті для регіону та тулуба.

При виборі військового персоналу, а також деяких інших питань, таких як ходова камера, не включаються переговори з такою функцією. Зазвичай козел населений у цій місцевості та оточений гніздами. за умови, що табір був посол країни під назвою козацьких посол кампанії і визнається в період до глядача і листи і попросив покинути коло. Після цього він написав лист, який він прочитав. і читаючи цю пропозицію, звук гучного голосу і найвищих котів, щоб висловити свою думку. Спочатку кози мовчали. Після повторних дзвінків з Козака, як завжди, можна розділити на два кола, одне коло робітників, ще один чорний чоловік. Після багатьох років зустрічі Монк прийняв пропозицію посла і прийняв його. Противники погоджуються, залишають свої кепки, потім йдуть до міліції, вимагають повної згоди на все. У разі відмови людей, привабливих працівниками, і загрожуючи скинути всю воду або топити у морі. Старійшини, боязнь конфлікту з сильною та могутньою мафією та дикими, обов’язково повинні погодитися з його рішенням.

Паланкова рада

Щорічна зміна лідерів, звичайно, показала, що політична свобода космосу гарантована; Тут громада відчуваєш. Але людина, яка не належить компанії Запоріжжя, пояснюючи вибір, глава козаків, часто міняючи кішку, ймовірно, повинні бути стурбовані своїми власними інтересами, як російський суд, щоб заплатити 7000 рублів кожен Кош, який зазвичай співробітники Козака бере участь в листівках самі по собі

Літні люди Зміна цього року, частково через наслідки антипатії. І, перш за все, поліція задоволена військової кампанією Козака, щоб уникнути цього, коли вони захотіли, вони були чоловіками. Козаки, nabrydala і млявість в таборі світу, офіційні кошика obabyvsya «латки», які були rozlinuvavsya, і, таким чином, ризик війни, якщо новий Кош, що часто призводить уникнути козака в бою.

У доповненні до загальних козачим радам війни, він як і раніше «hatynska« Рада, який, як правило, зроблений з так званих «концентрації Управління диму, коли керівники і робітники хочуть працювати

Щорічна зміна лідерів, звичайно, була вираженням, що гарантував політичну свободу між Козаком; Це те, що сприймає суспільство. Але людина, яка належить компанії Запоріжжя, пояснюючи «вибори» лідери Козаки часто змінює кішку, ймовірно, турбується про їх особисту вигоду, що суд в Росії потрібно заплатити 7000 рублів кожного Кош, який зазвичай триває кидає chefsackare пов’язки на вашому боці

Обмін похилого віку в цьому році частково є результатом особистої антипатії компанії. Перш за все, козаки були незадоволені поліцейськими, які уникали військових походів, коли хотіли людей. Козаки, інерція і світ nabrydala табору, вигукуючи obabyvsya клієнтів чиновників «які були rozlinuvavsya» латки «і, таким чином, уникнути ризику війни, якщо ми Кош, що часто призводить козаки в бою.

Крім загальних поради козацької війни була ще «hatynska« Рада, відомий як «офіс» був створена концентрація диму, коли співробітники і керівники не хочуть співпрацювати

У кожного народу є свій спосіб життя, звички та люди. Люди, які слабкі у своєму розвитку, шанують ваші традиції. люди, які знаходяться на першому етапі розвитку, але які ще не змінили своє розвиток відповідно до спеціальних правил митного законодавства та живуть історією. Для цих людей, щоб залишити звичку і втратити гроші не тільки для себе, але і для всієї сім’ї, навіть суспільства, в якому він соромився, і вічного життя і вічного. Запорізький козак не став винятком у соціальних мережах.

На основі козацьких традицій церковної традиції не дозволяють жінкам в січні після того, як злочинці намагалися курити, як зазвичай Паланка і випустили, як правило, на місці або в парламенті.

Загальний і Військова рада козачий зазвичай проводяться в певні дні — 1 січня кожен рік, 1 жовтня світло — захист — яка є третім або другим днем ​​Пасхи, а також кожен день, і коли компанія і бажання або «сірий» Військова рада важливі питання про життя і Запорізькій мандрівного армії rozmyr противника, так що злочинці lyasamy на «землю, і в кінці виборів посадових осіб. в розподілі землі і вибору старшого Запорізького Kosacken обов’язково один рік.

Вибір нового віку завжди спокійний і швидкий. Іноді, загальна кількість голосів, які видаються після закінчення узгоджених двох частин: один, що складається з нижньої палати, а інший — у верхній частині, і кожна сторона хоче бачити людину, визнану кожним кандидатом. Потім він почав говорити і говорити, обговорювати війну на війні і іноді вбивати. Супротивники тепла, що руйнували будинок, зруйнували все на своєму шляху і викликали велику картину і величезні збитки. Тоді кандидати з обох сторін закриті для регіону та місця для багажу.

При виборі військового персоналу, а також інших проблем, таких як шасі, переговори з цією функцією не включають. Коза, як правило, населений у цій місцевості і оточений кістками. за умови, що табір був призначений послам у посольстві країни коакських походів і повідомляється між глядачем та листами та запрошений залишити кола. Потім він написав лист, який він прочитав. і читає це речення, голос гучного голосу і найвищих котів, щоб висловити свої погляди. Спочатку кози були тихі. Після повторних бесід з Козака ви завжди можете розділити на два кола, одне коло робітників, інша чорна людина. Після багатьох років зустрічі Монк прийняв пропозицію посла і прийняв його. Супротивники погоджуються, залиште кепки, потім йдіть до поліції, просіть все. У разі невдачі людей привабливі робітники і загрожують викинути всю воду або топити в океані. Найстаріший, страх перед сильним та сильним диким мафіозним конфліктом повинен обов’язково узгоджуватися з його рішенням.

Щорічна зміна лідерів, безумовно, показала, що політична свобода в космосі гарантується. Тут суспільство відчуває себе. Але людина, яка належить компанії Запоріжжя, пояснює вибір головних козаків, часто міняючи кішку, ймовірно, слід піклуватися про своїх власних інтересах, суд Росія виплатити 7000 рублів кожного Кош, які, як правило, співробітники Козак участі в листівці

Старі люди Змінюються роки, почасти через наслідки антипатії. І в першу чергу, поліція задоволена військової кампанією Козака, щоб уникнути цього, коли хочуть, щоб вони були чоловіками. Козачий табір nabrydala і млявість в світі офіційно кошик obabyvsya «патч», який був rozlinuvavsya і, таким чином, ризик війни, якщо немає

Щорічна зміна лідерів, звичайно, була вираженням, що гарантував політичну свободу між Козаком; Це те, що сприймає суспільство. Але людина, яка володіє компанією Запоріжжя, «виборів» лідер Козаки часто пояснює кішку зацікавленої ймовірно, для їх особистої вигоди, що суд в Росії повинен заплатити 7000 рублів кожного Кош, який зазвичай продовжує представляти варіння BAG бандаж своєї сторону

Обмін людьми похилого віку в цьому році частково є результатом особистого нелюбов до компанії. По-перше, козаки були незадоволені поліцією, уникаючи військових походів, коли вони хотіли людей. Козаки, інерція і світ табору Nabrydala називаються obabyvsya клієнтів чиновників, «в rozlinuvavsya були» плямою «і, таким чином, уникнути ризику війни, коли ми Кош, який часто призводить козак в бою.

На додаток до загального раді війни козака був інший «Hutynska» -Rats, який був відомий як «офіс», концентрація диму була створена, коли співробітники і керівники не хочуть співпрацювати

У кожного народу є свій спосіб життя, звички та люди. Люди, які слабкі у своєму розвитку, поважають свої традиції. Люди, які знаходяться на першому етапі розвитку, але ще не змінили свого розвитку відповідно до спеціальних правил митного права і живуть в історії. Щоб ці люди залишали звичку і втрачали гроші не тільки для себе, а й для всієї родини, навіть суспільства, в якому соромно, вічне життя і вічне життя. Запоріжжя-Косак не є винятком у соціальних мережах.

На основі традицій козацтва церковна традиція не дозволяє жінкам у січні після того, як злочинці намагалися курити, як правило, Паланка і звільняється, як правило, або в парламенті.

Загальна і Збройні Сили Kosakens зазвичай відбувається в певні дні — на 1 січня кожного року, 1 жовтня, сонцезахисний крем — це третій або другий день Великодня, і кожен день, і якщо компанія і бажання або «сірий» військова рада важливі питання про життя і Saporishshyya блукає армії Rozmyr противника, так що злочинці Lyasamy на «землі, і в кінці виборів посадових осіб.» в розподілі землі та виборі старших запорізьких козаків обов’язково рік.

Вибір нової епохи завжди спокійний і швидкий. Іноді загальна кількість голосів видається після закінчення узгоджених двох частин: одного з нижньої камери, а іншу — у верхній частині, і кожна сторона бажає побачити особу, визнану кожним кандидатом. Потім він почав говорити і говорити, щоб обговорити війну на війні, а іноді й убити його. Супротивники тепла, що руйнували будинок, зруйнували все на своєму шляху і викликали велику картину і великі втрати. Потім кандидати закриваються з обох сторін для регіону та багажного відділення.

Вибір військового персоналу, а також інших проблем, таких як шасі, не включає переговори з цією функцією. Коза, як правило, населений у цій місцевості і оточений кістками. за умови, що табір був призначений послом у посольстві країни їзди на автобусі, і повідомив про глядача та листів і запросив залишити кола. Потім він написав лист, який він прочитав. і читає це речення, голос гучного голосу, а найвищі кішки висловлюють свої погляди. Спочатку кози були тихі. Після багаторазових розмов з Козаком ви завжди можете розділити на два кола, кола працівників, іншу чорну особу. Після багатьох років зустрічі Монк прийняв пропозицію посла і прийняв його. Супротивники згодні, залиште кепку, потім йдіть до поліції і просити про щось. У випадку невдачі люди стають привабливими працівниками і загрожують скинути всю воду або пірнати в океан. Найстаріший страх перед сильним і сильним диким мафіозним конфліктом повинен обов’язково збігатися з їх рішенням.

Щорічна зміна керівництва, звичайно, показала, що політична свобода в космосі гарантується. Тут суспільство відчуває себе. Але людина, яка володіє компанією Запоріжжя, пояснює вибір основних козаків, які часто змінюють кішку, ймовірно, слід зробити свої власні інтереси, Суд Росії буде платити за кожні 7000 рублів Кош, який зазвичай приймав співробітник козаків на Листівка

Старі люди змінюють роки, почасти через наслідки неприязнь. І, насамперед, поліція задоволена військової кампанією Козака, щоб уникнути їх, якщо вони хочуть бути чоловіками. 

У кожного народу є свій спосіб життя і звичаї, а люди похилого віку — це народи, вони стабільніші. Люди, які є найменшими у своєму розвитку, роблять культ з їхніх традицій; Проте люди, які рада очолюють перший етап розвитку, ще не розробили спеціального закону і живуть лише відповідно до їх звичаями. відступити для цих людей за допомогою звичайного засобу, честі і виникають не тільки для себе, але і для всієї сім’ї і суспільства, в якому він живе, щоб втратити вічну ганьбу зла і вічно. Запорізькі козачки з їх соціальною системою, засновані на легендах, не були винятками.

не дозволяють користувальницькі Жінки в січні, в порядку злочинців судили, як зазвичай діляться на куріння і Паланка, як зазвичай, прийшов в той час, або Генради: фундамент всіх козацьких громад світської традиції.

Загальні або військовий в запорожців, як правило, протягом декількох днів замість — кожного нового року, 1 жовтня 1 січня, в кільватерной Host — захист — другий або третій день Великодня, а крім того, кожен день і кожен Час, компанія бажає або просто «сірий». подорожі по ворогу, покарання великих злочинців дивізії «для lyasamy» земля і земля, і, нарешті, вибори посадових осіб і світу «rozmyr». На військовій раді розглянуті основні питання армійського життя Запоріжжя Розподіл країни та вибір старших до Запорізького козацтва неминуче приходить кожен новий рік.

Вибір нових старійшин не завжди відбувався мирно та швидко. Іноді загальна кількість голосів діляться на розбіжності в кінці на дві частини: одна з так званої нижньої хатини, а друге — хоче верхню частину, і кожен зі сторін отамана бачити свій кандидат, не визнають інші. Потім розпочався суперечливий спір, боротьба в бою, а іноді і вбивство. для досягнення суперника в його теплі, також кинулися в укриття, вона зруйнована, розбиваючи все на своєму шляху, викликаючи велику картину і великі втрати. Тоді кандидати негайно вийшли з поля з обох боків і закрили свої коробки.

Якщо їх не обходили з вибором військових офіцерів та інших питань, таких як трекінг, поради мають такий характер. За звичаєм, козаки зібралися на площі і влаштувалися в колі; за умови, що умови, він взяв письмові кампанію в області були послом країни, який запросив козак в країні, посол також затверджений в колі, дав йому аудієнцію, в першу чергу, і попросив покинути коло. Після цього він буквально читав листи, які він залишив. і, прочитавши Кош голосом гучний голос, всі сказали, що висловлюють свою думку. Козаки мовчать; Після повторного козацького виклику, як завжди, поділяли на два кола: коло був офіційним, друге — чорним. Після довгих зустрічей монах відхилив або прийняв пропозицію посла. Якщо вони погодилися, він кинув шапки, потім пішов до офіцерів і просив отримати його повне схвалення. У разі відмови агентів Mob він рада вирував і погрожував кинути всю воду з води або втопити в річці. Люди похилого віку, які бояться конфлікту з сильною, могутньою та насильницькою натовпом, неминуче погоджуються на його рішення.

Щорічна зміна суверенного, безумовно, була вираженням політичної свободи серед козаків; Саме це розуміє здоровий соціум. Але сказати людині, яка не належить до громаді Запоріжжя, «вибори», що козацький, часто змінюють Кош, імовірно, щоб турбуватися про свою особисту вигоду, як російський суд був змушений віддати 7000 рублів в Кош, останній офіційно розподілених козаків взагалі, щоб зігнути його на вашу сторону.

Раніше піврічний переклад частково пояснюється його особистою неприйнятливістю до компанії. І перш за все, козаки були незадоволені тим, що офіцери уникали військових походів, коли вони рада хотіли людей. Козаки, бездіяльність і мовчання в таборі nabrydala, ця кошик кордоні з «офіцерами накладних, що rozlinuvavsya obabyvsya», що дозволить уникнути небезпек війни, коли новий Кош, він часто козаки вели в бій.

Крім загальних козацьких військових чиновників, вони все ще рекомендували «біженців», які зазвичай називають «мітингами»; Зупинки диму проводилися, коли літні люди та отамани не хотіли скликати загальну раду. Потім, зібралися в козацьку палатку, палили Воїни.

У кожного народу є свій стиль життя та звичаї, а старші — народи, вони стабільніші. Люди, котрі найменше в своєму розвитку, роблять культ своїх традицій; Тим не менш, люди, які ведуть перший рада етап розвитку, ще не розробили спеціального закону і живуть лише за своїми звичками. Захист для тих людей, які використовують звичайні засоби, честь, і не тільки для нас, але і для всієї сім’ї і суспільства, в якому вони живуть, назавжди втрачають вічну ганьбу і зло. Запорізькі козаки з їх соціальною системою, засновані на легендах, не були винятком.

Жінки в січні не дозволені, були випробувані в вигляді злочинців, як завжди ділиться на куріння і важіль, як завжди, прийшли в той час, або Генради: ОСНОВА козацьких товариств світської традиції.

Загальні або військовий козак, як правило, протягом декількох днів замість — кожен новий рік, 1 жовтня 1 січня, в приймаючої Wacht — захист — другий або третій день Великодня, кожен день і кожен раз, якщо компанія хоче або просто «сіра». Подорож на ворожому покарання головних дивізіону злочинців «lyasamy» землі і землі і, нарешті, «rozmyr.» Вибір влади і світ в Раді основних проблеми розподілу військового життя по країнах і вибір Запоріжжя обговорили з високими Запорізькі козаки неминуче приходить кожен новий рік.

Вибір нових старійшин не завжди відбувається мирно і швидко. Іноді загальний голос ділиться на відділи в кінці двох частин: одна є так званої нижньої хатиною, а друга — не хоче бачити вершину, кожна  рада сторона чиновники вважають його кандидат. Тоді почався суперечливий суперечка, боротьба в бою, а іноді і вбивство. щоб досягти свого супротивника в спеку, кинувся, щоб захистити зруйнований розбиваючи все на своєму шляху, в результаті чого більшу коробку і великі втрати. Тоді кандидати негайно покинули поле з обох сторін і закрили свої коробки.

Якщо їх не уникнути під час вибору посадових осіб та інших питань, таких як подальша діяльність, ради є наступне. За звичаєм козаки зібралися на площі і осіли в колі. за умови, що умови, при яких він зробив друкарську кампанію в країні, посол, який запросив козацьку країну, яка також підтверджується в по колу був слухом і попросив його покинути коло. Потім він буквально читав листи, які він залишив. і, прочитавши голос Коша вголос, всі вони сказали, що висловили свою думку. Козаки мовчать; Після повторних дзвінків від козаків, як завжди, вона була розділена на два кола: коло був другим чиновником — чорним. Після довгої зустрічі монах відхилив або прийняв пропозицію посла. Якщо вони рада погодилися, він обернувся, потім пішов до офіцерів і попросив їх повністю схвалити. У разі виходу з ладу агентів Mob він розсердився і пригрозив кинути всю воду з води або втопити в річці. Люди похилого віку, які бояться конфлікту з сильною, потужною та насильницькою натовпом, неминуче погоджуються на своє рішення.

Щорічна суверенна зміна була, звичайно, вираженням політичної свободи серед козаків; Це те, що розуміє здоровий суспільство. Але сказати, що людина, яка не належить до спільноти запорізьких «виборів», що козаки часто Кош змінює, швидше за все, турбуватися про свою особисту вигоду, як російський суд був змушений 7000 рублів Коша, останній козак офіційно розповсюджений платити лук рішень на вашій стороні

Раніше піврічний переклад був частково пов’язаний з його особистою непримиренністю до компанії. І перш за все, козаки були задоволені тим, що агенти уникають військових походів, коли вони хочуть людей. Таким чином, щоб уникнути бездіяльності козаків і мовчання в області nabrydala, ця кошик межа «rozlinuvavsya obabyvsya генералів загроза війни, коли новий Кош, часто козаки в бою з.

Окрім загальних козацьких офіцерів, вони рекомендували «біженців», які зазвичай називають «демонстраціями»; Зупинити дим було здійснено, коли старші та атамани не хотіли скликати загальну раду. Потім вони зібралися в козацьку палатку і спалили воїнів, вони зустрічалися лише в зборах