Осавул у запорожців: посада та обов’язки

Осавул (від тюркського «ясаул» – керівник) – виборна службова особа, що обіймала одну з найважливіших військово-адміністративних посад у Запорозькій Січі та Гетьманщині. Знаком влади осавула була дерев’яна палиця з потовщенням на кінцях, скріплена срібними кільцями.

Осавул входив до військової старшини Запорозької Січі від зародження козацтва наприкінці 15 ст. Повного організаційного оформлення козацька старшина набула на час створення Запорозької Січі й була типологічно подібною до еліт мілітарних утворень на Великому степовому кордоні між християнськими і мусульманськими спільнотами від Адріатики до Уралу. У мирний час кошовий осавул стежив за дотриманням порядку на Січі (відав заготівлею провіанту на випадок війни; розподіляв за наказом кошового отамана грошову й натуральну платню; наглядав за подорожуючими територією Вольностей Війська Запорозького Низового, виконував роль слідчого в судових справах), у воєнний час – у таборі (очолював козацьку розвідку, стежив за ходом битв, уводив у бій резервні військові частини). Курінний осавул на Запорожжі також належав до складу військової старшини. До реєстрової козацької старшини належали 2, а згодом – 4 осавули.

У Гетьманщині генеральних осавулів було двоє (старший і молодший). Старший генеральний осавул був охоронцем гетьманської булави. Генеральний осавул був найближчим помічником гетьмана, розслідував тяжкі злочини, брав участь у переговорах з іноземними послами, виконував обов’язки гетьмана наказного, здійснював інспектування війська й вів реєстри козацькі, брав участь у роботі Генеральної військової канцелярії. Крім генеральних осавулів, були полкові осавули (по два в кожному полку) та сотенні осавули, які займалися військовою підготовкою козаків, забезпеченням полку/сотні озброєнням та боєприпасами (крім артилерії), складали козацькі реєстри, статути. У генеральній артилерії служили артилерійські осавули, які відали обозами й були заступниками генерального обозного. За виконання військово-адміністративної функцій осавули, як й інші представники козацької старшини Гетьманщини, отримували рангові маєтності та платню від царя, що передбачалася Березневими статтями 1654 та іншими правовими актами між Гетьманщиною і Московською державою.

Джерело: посилання

Генеральний осавул Запорозької січі

Капітан (від турецького лідера «Ясалу») — обраний посадовець, який провів одну з найважливіших військових та адміністративних посад у нинішньому Сиччі та Гетьмані. Знаком сили була дерев’яна палиця з потовщенням на кінцях, закріплена срібними кільцями.

Осавул був членом найстарішого запорізького Війська від народження козаків наприкінці 15 століття. Повне організаторське оформлення офіцерів козаків увійшли до створення Запоріжжя. Воно також було подібним за характером військових елітних формувань на кордоні Великого Степу між християнськими та мусульманськими громадами від Адріатики до Уралу. У спокої капітан кошика спостерігав за ходом табору (відповідального за закупівлю запасів, що поширюються у випадку війни на замовлення, грошей отамана та природних платежів, які контролюють мандрівну територію господаря Карти Запорожця, як слідчі у судовому розгляді ), у військовому таборі (він очолював козацьку розвідку, спостерігав за битвами і вклав резервні війська). Шимпанзе в Запоріжжі також належали до військових сил. Зареєстровані козацькі торести належали до 2 і пізніше — 4 зареєстровані.

У Гетьманщині генерала Азабула було два (старший і молодший). Покійний генерал був опікуном гетьманської меси. Капітан генерал був найближчим співробітником гетьмана розслідування серйозних злочинів, займався переговорами з іноземними послами, клерком-гетьманом, здійснив інспекцію військових і реєстрового казацтва, взяв участь у Генеральному військовому відомстві. На додаток до генерал-капітана, полки капітанів (по два в кожному полку) та осавул центівські капітани, які займалися військовим навчанням козацького полку програмного забезпечення / сотнями озброєнь і боєприпасів (крім артилерії), Статут Косак Реєстр. У загальній артилерії служили артилерійська есувалу, яка відповідала за вагони і була депутатами загального виховання. Коли здійснюються адміністративні функції військових капітанів, а також інші представники козацького гетьмана отримали звання та королівську плату, яка прийняла статті 1654 березня та інші правові документи між Гетьманщиною та Варвари.

Капітан (офіційне турецьке право) — нинішні Сиччі і Гетьман обираються як одне з найважливіших військово-адміністративних посад. Знак сили був дерев’яною паличкою, яка була потовщена срібними кільцями.

В кінці 15 століття Осавул був армією найстаріших запорізьких козаків. Повне створення казахських офіцерів почало створювати місто Запоріжжя. Це було схоже на природу елітних військових сил на границі Великої пустелі між християнськими та мусульманськими громадами Адріатичного моря для Уралу. (він несе відповідальність за придбання акцій, що поширюється у справі судової канцелярії, «Картопа Запорожця», «Слідчий нагляд», «Варшавська війна», «Відмивання грошей та природні платежі»). «Lager Development» — військовий кемпінговий корабель капітан-кошика (він є козацьким агентом, воїном і інвестор, спостерігаючи за підводними човнами). Запорізький шимпанз належав до військових. Реєстрове козацтво зареєстровано в Pies 2 та пізніше — 4.

У генералі Азабулі в Гетьманщині було два (великих і малих) людей. Він був захисником масової гетьманської маси. капітан Гетьман співпрацював з іноземними послами взагалі для розслідування серйозних злочинів, атаки-гетьман займався військовими перевірками і приєднався до військового штабу в списку казацтва. Окрім капітана капітана, начальники Збройних Сил (кожна з двох армій) та керівники Центівських, які займалися військовими навчаннями, були залучені до козацького полку / зброї та боєприпасів (крім артилерії), сотні, Нізамі Косак . Загальні артилерійські гармати та офіцери загальної освіти несли відповідальність за автомобілі. Під час страти військові капітани та інші члени козацького гетьмана прийняли титул та виплату титулу 1654 статей у березні та інших правових документів між Гетьманщиною та Барбарою.

Осавульська посада

Капітан (нинішнє турецьке право) — нинішні Січі і Гетьман обираються як одне з найважливіших військових та адміністративних посад. Знак сили був дерев’яною паличкою, яка була потовщена срібними кільцями.

Наприкінці 15 століття Осавул був армією найстаріших запорозьких козаків. Повне створення казахських чиновників почало створювати місто Запоріжжя. Це виглядало як природа елітних військових сил на Великій пустелі кордоні між християнськими та мусульманськими громадами Адріатичного моря на Уралі. (відповідальний за придбання акцій Канцелярії, Карпоп Запорожець, Нагляд за розслідуванням, Варшавські війни, відмивання грошей та природні платежі). «Лагер Девелопмент» — це кошик капітанів військового капітана (він є козацьким агентом, воїном та інвестором, спостерігаючи за підводними човнами). Запорізькі шимпанзе належали до військових. Зареєстровані козаки зареєстровані в кінці 2 і пізніше — 4.

У генерала Аззубула в Гетьманщині було двоє людей (великих і малих). Він був чемпіоном масової маси гетьмана. Капітан Гетьман співпрацював з іноземними послами в цілому для розслідування серйозних злочинів, Гетьман Аттак, який займався військовими іспитами, і до складу військового штабу ввійшов до списку козаків. На додаток до капітана-капітана командири Збройних Сил (кожна з двох армій) та керівники ціетанів, які брали участь у військовій підготовці, були залучені до козацького полку / зброї та боєприпасів (крім артилерії), сотні, Нізамі Косак . За транспортний засіб відповідали звичайні артилерійські знаряддя та працівники загальної освіти. Під час страти військові капітани та інші члени козацького гетьмана отримали титул і виплатили титул 1654 статей у березні та інші правові документи між Гетьманщиною та Барбарою.

Капітан (Туреччина «yasaul — голова). — виборна посадова особа, що одна з найбільш важливих адміністративних функцій для сикхів і був ненависник Капітан картини була дерев’яна палиця, кінці якої запечатані zatushuvalasya срібні кільця.

Начальник штабу Запорізької Січі Коус, який жив у 15 столітті. організаційне проектування, повне козацьких офіцери, в тому числі створення Шікі Запоріжжя також аналогічного елітні військові частини Великого Герцога кордону між християнським і мусульманськими громадами в Адріатичному морі на Урал. Тренувальний табір (під керівництвом козаки, після табору — У мирний час, капітан кошика проти керівництва після війни (на покупку товарів у разі війни, розділене на гроші командою отамана і фактичні виплати Zapothoyenskoe подорожі сектора, в якості слідчого у справі в суд акція) для військового просування міліції). Чикен також був залучений до військового перевороту в Києві. Написати столицю 2, а потім чотири капітани.

В цілому, Гетьман мав два вагони (дорослі та підлітки). Комахи-шкідники в сільське господарство, капітан помічник генерального найближчий hatymana, що розслідування серйозних злочинів, які беруть участь hatrakan офіцера в переговорах з іноземними послами, Козацьке обстеженням і реєстрацією, будь ласка, загальний військовий штаб. У доповненні до загального капітану, їх воєначальники (два на кожну полиці), і капітани Tsentezimala, у військовій підготовці, військовому козацьке програмне забезпечення / сотнях видів зброї і боєприпасів (за винятком артилерії), козачий генерал артилерії статути обслуговувати капітана артилерії, піклуючись про автомобілі та заступника генерала. Коли адміністративні здібності військових лідерів і інших представників козацтва, hatym рангу і платити царю, що статті в березні 1654 року, а також інших юридичних документів між Гетьманщини та Московії.

Військовий осавул

Капітан (Yasalu, Туреччина) — офіційно обраний, який є одним з найбільш важливих військових і адміністративних посад в поточному Sychkah і був ненавмисним. Star Force — Дерев’яна паличка з потовщенням на кінцях, закріплена срібними кільцями.

Капітан найстаршого члена Запорізької козацької армії народився в 15 столітті. Організація та козаки розробили персонал для створення Запоріжжя. Він також схожий на слонів слонів на Великому кроці між християнами та суспільствами Адріатики та Уралу. В інших, капітана кошика дивитися під час табору (відповідають за покупку акцій у разі війни з метою поширення, грошей і платежів, відслідковувати перехідну область подорожей дослідників запорізьких в процесі), військовий табір козак розвідки, спостерігаючи бій і покласти повернення солдатів). Шимпанці з Києва як збройні сили. Записаний запис 2 та пізніше 4.

Як правило, Ханан був двоє (старий і молодий). Глобальним винятком була пшениця. Капітан взагалі, близький соратник hatman в розслідуванні тяжких злочинів, пов’язаних переговори з іноземними послами офіцерського hatman зареєстрований військове розслідування і kazatstvo, брав участь у військових генералів. Крім того, загальні лінійки, лінійки полки (два в кожній полиці) і tsentivskyh старців, які у військових навчаннях, військові полку програмного забезпечення / сотні видів зброї і боєприпасів (за винятком артилерії), Carta Kosak участь реєстру. Артилерія — колекція артилерії, яка відповідає за машину, і середню освіту. У смерті лідерів і інших членів королівського рангу і платити козак Гімалаїв, стаття 1654 і інші юридичні документи між Гетьманщиною і Барбарою отримали.

Капітані (офіційне турецьке право) і Гетьман Скіччі є одними з найважливіших військово-адміністративних посад. Знак дерев’яної дерев’яної палиці, яка була срібними монетами.

Наприкінці 15 століття був охороною найстарішого Запорізького козацтва. Повне заснування казахстанських казахів було створено у Запоріжжі. Ця характеристика елітних сил на кордоні між великими християнськими пасовищами та ісламськими спільнотами в Адріатичному морі до Уралу. (Він несе відповідальність за справу щодо придбання відповідних акцій

Козацький осавул

Капітан (Туреччина «Ясал — голова»). — обрані посадові особи, одне з найважливіших адміністративних функцій для сикей та ненависного картини капітана — це дерев’яна палиця, кінці якої закриваються, затушуються срібним кільцем.

Голова Запорізької штаб-квартири Січ Кус, який жив у 15 столітті. організаційний дизайн, повноправні офіцери, включаючи створення Shiki Shrove, також схожі на еліту Великого князя на кордоні між християнськими та мусульманськими громадами на Адріатиці та Уралі. Тренінговий табір (СД Козачи після табору — у спокої капітанський кошик проти лідерства після війни (купівля товарів у разі війни, розподіл керівника грошової команди та фактичні виплати в сектор подорожей Запотьєнського у складі слідчого випадок судочинства) для військового прогресу міліції). Чикін також був залучений до військового перевороту у Києві. Напиши капітал 2, потім чотири капітани.

Взагалі Гетьман мав дві машини (дорослі та підлітки). Кокосові шкідники в сільському господарстві, заступник капітана генерала хатимана найближчим часом, про те, що розслідування серйозних правопорушень, в яких беруть участь хатраканські чиновники під час переговорів з іноземними послами, проведення козацького огляду та реєстрації, будь ласка, Генеральний військовий штаб. Окрім головного капітана капітана (по дві на кожній полиці) і капітана Центезімала, військове навчання, боєголовки програмного забезпечення / сотні озброєнь і боєприпасів (крім артилерії), козацький загальний артилерійський статут виконує функції командира артилерії, автосервісу і заступник генерального директора Коли адміністративні здібності воєначальників та інших представників козацтва хатим ставлять і сплачують королю, стаття березня 1654 р. Та інші нормативні документи між Гетьманатом і мускусом.

Джерело: посилання

Капітан (Ясалу, Туреччина) — офіційно обраний, одна з найважливіших військових та адміністративних посад у нинішніх Сычках не була навмисною. Star Force — це дерев’яна палиця з потовщенням на кінцях, яка закріплена срібними кільцями.

Капітан — найстарший член Запорізької козацької армії, народжений у 15 столітті. Організація та Козачі розробили персоналу для створення Запоріжжя. Він також схожий на слон слонів на великий крок між християнами та суспільствами Адріатичного моря та Уралу. У другому капітані кошику годину в таборі (відповідальна за придбання акцій у разі війни для розширення грошей і платежів, стеження за транзитною зоною для поїздки в Запорізькі дослідники у процесі), військовий розвідник та козак, спостерігаючи за бійками та введення повернення солдатів). Спаситель з Києва як збройна сила. Записаний запис 2 та пізніше 4.

Ханан взагалі мав двох (старих і молодих). Глобальним винятком є ​​пшениця. Капітан Як правило, близький союзник Хатмана при розслідуванні серйозних правопорушень, пов’язаних з переговорами з іноземним послом, офіцер повідомив про військове розслідування та обвинувальний висновок Хатмана, брав участь у військових генералах. Крім того, в реєстрі брали участь генеральні лінії, лінія поліції (дві на кожній полиці) та центівські старші, які перебувають у військових навчаннях, військові полки програмного забезпечення / сотні озброєнь і боєприпасів (крім артилерії), Карта Косак. Артилерія — колекція артилерії, відповідальна за авто і середню освіту. Після смерті лідерів та інших членів королівського звання та виплати козацьким Гімалаям отримала стаття 1654 та інші правові документи між гетьманом Барбарою.

Капітан (офіційне турецьке право) і Гетьман Скіччі є одним з найважливіших військово-адміністративних посад. Дерев’яний дерев’яний знак, який був срібними грошима.

Наприкінці 15 століття найдавнішим захищеним Запорізьким козачи. Весь фонд Казахстанів казахів був зроблений в Запоріжжі. Ця характеристика елітної влади на межі між величезними пасовищами християнських та ісламських спільнот на Адріатиці на Уралі. (Він несе відповідальність за вирішення питань придбання відповідних акцій