Особливості козацької державності

Українську (козацьку) державність, яка сформувалася на Запорозькій Січі, фахівці називають праобразом, ескізом, зародком справжньої держави. Система органів військово-адміністративної влади мала можливість виконувати як внутрішні, так і зовнішні функції, властиві державній владі.

1453893040_koz14Головними ознаками держави є існування особливої системи органів та установ, що виконують функції державної влади; право, що закріплює певну систему норм, санкціонованих державою; певна територія, на яку поширюється юрисдикція даної держави. Для Січі були притаманні усі ці ознаки. Специфічні історичні умови та обставини самого життя запорожців помітно вплинули на процес самоорганізації козацтва, зумовивши неповторний, оригінальний імідж козацької державності.

Отже, ми маємо своєрідну оригінальну форму державності, суть якої фахівці вбачають у самоврядній структурі народної самооборони і господарській формі самовиживання за вакууму державної влади та постійної воєнної небезпеки. М. Костомаров назвав Січ «християнською козацькою республікою», і це визначення стало класичним з огляду на кілька причин.

Війську Запорозькому Низовому справді були притаманні певні риси демократичної республіки. Тут не існувало ні феодальної власності на землю, ні кріпацтва; панувала формальна рівність між усіма козаками (право користуватися землею та іншими угіддями, брати участь у радах та ін.). У Січі пануючою була виборна система органів управління, контроль за діяльністю яких здійснювала козацька рада. Визначально, що для козацтва не існувало жодного авторитету: всіх своїх ватажків та отаманів вони сприймали виключно через призму усталених звичаїв та традицій. Невідповідність лідера козацьким нормам могла стати причиною не тільки усунення з посади, а навіть і смертної кари. Сам обряд обрання старшини свідчив про глибоко укорінений демократизм козацької громади. Так, за звичаєм обраний кошовий отаман мусив двічі відмовлятися від булави і лише на третій — погодитися. Аби він не забував свого місця, не зневажав рядових козаків та пам’ятав, звідки він вийшов, старі січовики посипали його голову піском або мазали багнюкою. А кошовий мусив дякувати за ласку та довір’я і вклонятися на чотири сторони. Водночас, присягнувши отаману, козаки в усьому підкорялися йому і шанобливо до нього ставилися.

В основі світобачення козацтва лежали волелюбні і національно-релігійні засади, вони були своєрідним ідеологічним фундаментом усієї будови козацької держави. Глибока релігійність, ревний захист православної віри — характерні ознаки духовного життя Запорожжя. Достатньо сказати, що вступ до запорозького товариства починався з питання: “У Бога віруєш?” Саме православ’я, очевидно, значною мірою вплинуло на формування романтичної моделі лицарства, яким стало запорозьке козацтво. Адже у православній системі цінностей глибока духовність протиставляється корисливому індивідуалізму, матеріальні інтереси відсуваються на другий план.

Про прихильне ставлення козаків до релігії свідчить існування у межах вольностей Війська Запорозького Низового понад 60 церков. Особливо прихильність козаків до православ’я виявилася у боротьбі проти окатоличення та унійного руху. В умовах постійного стресового стану, ризику власним життям, релігія та церква були для козацтва пристанищем спокою, де можна було врівноважити й заспокоїти козацьке життя, а також підготуватися до самозречення та подвигу, що становили суть запорозького способу існування. Саме тому можна констатувати, що між православ’ям і козацтвом існував глибинний зв’язок, козацький устрій мав демократичний характер і тому Запорозьку Січ цілком обґрунтовано можна назвати “християнською козацькою республікою”.

Козацька форма державності мала свої особливості. По-перше, вона виникла не на етнічній, а на морально-психологічній основі. Людей об’єднала не сила державної влади, а духовна спорідненість. По-друге, Запорозька Січ була деформованим варіантом державності: інтенсивний розвиток військової сфери — могутнє військо та озброєння і примітивний економічний сектор (відсутність власної фінансової системи, грошей, міст, розвинутої інфраструктури).

Отже, Запорозька Січ, маючи низку головних ознак державності, все ж була лише своєрідною, перехідною моделлю між справжньою повноцінною державою і професійною общиною. Внутрішні недоліки перехідної моделі (домінування під тиском обставин воєнної та невиконання господарської, демографічної, культурної та інших державотворчих функцій) та несприятливі зовнішні впливи так і не дали змоги цьому зародку, ескізу української державності перерости у нову якість, але свій помітний яскравий слід у процесі українського державотворення козацька держава, безумовно, залишила.

Козацька держава запорожців

Український козацька держава починає свій календар в 1649 році, коли в результаті угоди між керівниками Зборівський спільноти і гетьмана Богдана Хмельницького була автономія в Києві, Чернігові, Брацлав провінцій і країн на схід від слуху. Цьому передували кілька перемог гучних козацько-татарських військ, особливо в Жовтих Водах, Корсуні і Pyliavtsi і перемоги вступу козаків в Києві, де він був свого роду помазання монарха (в європейській традиції, прощення гріхів минулих і майбутнє) Hop Єрусалим патріарх Паїс.

Український козацька держава, між Сходом і Заходом

Таким чином, 1 649 можна вважати початком сучасної української держави під назвою Запорізької армії, пізніше губернатор, який наполіг на українській території для поховання в 1764 році російській імператриці Катерині II.

Хмельницький намагався «вибити Лядських рабство» Russ всі країни, в тому числі ті, де свого часу там було Галицько-Волинське князівство. Стверджуючи білоруських і Polesye, також повстали і козацька держава. Це означає, що засновник Української козацької держави буде збирати під своїм скіпетром всю спадщину Київської Русі, за винятком zalisskyh далеких земель, які протягом багатьох століть належали до потужного Московії.

Давайте спробуємо з’ясувати, яка цивілізація досі належав до нової територіальної одиниці європейського або азіатського.

Давайте почнемо з аналізу уряду. У той час країна стогне разючий контраст на основі релігії, етнічної приналежності і боротьби між різними верствами власності. Тож не дивно, що громадськість справедливо називають Хмельницького військової диктатури. Гетьман був вищим авторитетом, козацької держави головний суддя. Тому що його руки були всі фінансові питання держави. Він був обраний на все життя. Це означає, що для гетьмана повної потужності можна порівняти з підручника авторитарного лідера Азії. У той же час, польський Круль і римський імператор з усіх боків були обмежені в міцності впливових дворян, як символ статусу, а консолідації. Проте, ці правителі поступово втрачали свою абсолютну владу, яка була носієм багатих генералів успішно маніпулювати масами.

Джон BohunProdovzhymo аналіз людського життя і значних соціальних шарів. Молодий український козацька держава без врахування відомих ризиків громадянської війни, був вельми і комфортний простір, щоб жити і працювати. Самий нижній шар, фермери, впав під час війни, поміщицького гніту і більшість з них були так звані Співдружність вільних поміщики, козацька держава культивовані. Фермери платять відносно низькі податки в казну, було набагато менше, ніж інші Польщі зобов’язання відпрацьовувати, чи не були допущені, за винятком вибору. Це було все умови для швидкого економічного зростання і, як наслідок, добробуту цього соціального шару. У тому ж східному деспотизмі і в багатьох західних країнах, селянство було набагато гірше, особливо в Московії, як говорив полковник Івана Богуна козаки, селяни були рабами, і вони могли vyminyuvaty собак, вони мали майже ніяких прав власності.

(Цікавий факт: батько міг продати свого сина в полон до іншого поміщика тільки після смерті попередніх чотирьох)

Позитивні зміни в статусі селянина поступово компенсовано новими поміщиками — козак.

Міщанський клас зазнав значних змін. У тому випадку, якщо основа української козацької держави, велика частина міста населяли в основному поляків і євреїв, русинів і страждають від різних гноблення, горнило війни під охопили велику кількість неукраїнського населення. Таким чином, переслідування припинив православне українська меншина домінувало pokozachenoyu найбільше. Знадобилося москвичів приплив поселенців на початку вісімнадцятого століття. Місто зберіг так званий магдебурзьке право, тобто деякої автономії від держави і правового захисту від проникнення великих землевласників, козацька держава сприятливих умов для торгівлі та великомасштабного уряду. Османська імперія мала свої власні правила міського уряду, хоча і не такий широкий. У Москві державних аналогів доступні.

Наступний соціальний клас — козаки. Поширені в чотири основні групи: реєстрових козаків козаки козаків і козацьких офіцерів або генерал, капітан (з яких ми обговоримо трохи пізніше). Козаки були неодружені солдати помітили походження, які були залучені у військові кампанії і uhodnytskymy судів, де насправді жили. Слухайте Коша, іноді гетьмана. Зареєстровані козацька держава козаки також були залежні від першого Співдружності, капітан, були розроблені, щоб протистояти іноземним військовим вторгненням Vkrainu, були разом з козаками, ядро армії Хмельницького. Зареєстровані козаки в основному складалися з невеликого православного дворянства і колишніх козаків, що їх успішні події набувають правильну посадку в реєстрі. Офіцери козаки зробили місто військової

Українська козацька держава

Після вигнання полонізації польської та русинської знаті за межами гетьмана, привілейований нішу порожній, поряд з кількома представниками православної знаті він взяв козацьких офіцерів. Це були люди древніх сімей козацьких, або ті, які добре зарекомендували себе під час національної боротьби за визволення, або щось ще vysluzhylys до капітана. Вони отримали велику послугу за землю, часто з місцевим населенням, а не презирство і присідає країни в період анархії. Це було частково обрані посадові особи, і часто успадковують займали важливі функції. Характерні особливості нових українських офіцерів, Західної і Східної дворянства аристократія тільки що був обраний в козацька держава козацькому середовищі і полегшити можливість переходу в більш високий стан відповідно до законів війни. Ця функція була повністю ліквідована в російських імперських часів.

Насправді, на додаток до несприятливих геополітичних обставин козачі офіцери стали новим правлячим класом, сприяли подальшому падінню Української козацької держави, тому що мало хто з Генерального штабу спробував його капітан ковпачком. Процес децентралізації, розподіл Дніпровсько губернатора, перманентної громадянської війни між претендентами на булаву в кінці кінців dokonaly держави.

Іншою метою аналізу — володіння стиль управління країною. Західні єпископи бачили реалізацію нашого власного розміру в розвитку контрольованої відмовитися від землі під своєю владою та історичною спадщиною. Це римська традиція. Багато красиве європейське ораторське виник через українська козацька держава цієї традиції, яка, до речі, взяв лінійку на схід. Проте, східні держави вважали за краще б знищити попередник створення знищити саму пам’ять про тих, хто програв. Нагадаємо, руйнування чудових міст Середньої Азії, монголів і Тамерлана пізніше. Знищення Новгорода і Казані Іваном Грозним і мотивується цим бажанням. Що стосується України, не кажучи вже про чищення vkrayinskyh країна церков і синагог, які диктувалися більш банальна помста повсталого народу за роки приниження і гноблення. Пізніше був губернатор, який побудував і ті, які будуть знищені. Показово, що перша може містити князів, ті, хто постраждав свої сили, як монархічна. Це Богдана Хмельницького, Петра козацька держава Дорошенка та, звичайно ж, Іван Мазепа. Друга охоплює всі ці Гетьман-узурпаторів, які мають на меті дати себе тільки, щоб отримати й утримати владу від руйнівних війн, таких як Брюховецький і Самойловича, який, до речі, насильно znelyudnyv Naddniprianske правий берег, щоб послабити силу Дорошенко.

Український козацька держава богдана

Підводячи підсумок, відзначимо, що українська козацька держава була створена в нових країнах ЄС спочатку спонтанне демократичний характер, упереміш з відомими східними традиціями і поступового переходу від суворої військової централізації і демократії в монархічній-республіканської системи. Вона зіграла ключову роль офіцерів козачих, які засновані більше на іноземних загарбників, ніж їх власні. Процес децентралізації, розподіл Дніпровсько губернатора, перманентної громадянської війни між претендентами на булаву в кінці кінців dokonaly держави.

Історики Росії і Радянського Союзу побачили Запорізької Січі тільки військову організацію українських козаків, але сучасні українські вчені (Ж. Malik, Б. Стіна, В. Чуприна) на основі комплексного підходу до вивчення стану українського козацького зробили ретельні і суворі висновки козацька держава Богдана Хмельницького час мало всі характеристики будь-яких державних функцій, таких як:
· Політична влада
· Площа

· Політико-адміністративна структура,
· Право, судові і судові розгляди,
· Фінанси, податки,
· Соціальна структура населення,
· Власна армія
· Активна зовнішня політика.
Політична влада. На звільнених територіях України і Запорізької влади в руках губернатора і обраних посадових осіб Ради Козачої. Навіть під час війни Козак Вирішили основні питання внутрішньої та зовнішньої політики. Обраний козачий гетьман компанія, що української козацької держави здійснює законодавчі та виконавчі функції (універсальні упорядкований, розіслав листи). Згодом, в руках гетьмана сконцентрувати необмежену владу. Хмельницького називали себе «само-moderzhtsem Русь» посол Венеції говорив про нього, як «істинного государя» і лідер англійської революції Олівера Кромвеля називали його «імператором запорізьких козаків».

Територія. Перший уряд козак відноситься тільки до території Запорізької Січі. Це був перший острівець свободи і надії для людей України. У межах території Національно-визвольної війни переважали козаки, значно зросла. Хоча українсько-польської угоди, період звільненій  козацька держава території переходили з рук в руки, Середньої Наддніпрянщини залишалися в центрі урядових процесів. Український історик Іван Крип’якевич описав кордони держави українського козацького після визвольної боротьби «з Польщі — Яруга — Чернівці — Мурафа — червоний — куля — Прилуки — Samhorodok — Kamenebrod — Макаров — Чорнобиль — Карпилівка, Росія — традиційної межі між Туреччиною і Кримом — через так звані «Дике поле» «.

Політичні та адміністративні структури. Всюди, хто виграв козацьке військо зруйнувало влади Співдружності. Замість цього вони запустили ескадру, полковий систему, яка сходить до Запорізької Січі. Локально керовані і сотенних полковий уряд. Полкова полковник складався з уряду і його представників. Уряд флот складався з капітана і його помічників. На вершині ієрархії була уряд козак Гетьманщини (губернатора і його помічників, який сформував Раду губернатора Генерального штабу).

Початок української козацької держави

Великі міста магдебурзьке право, влада належала суддям, найголовніше — лідер. Більшість міст ухвалили, що City Chiefs, обраний і сіл — сільські начальники.
Вищим органом залишався загальний (військовий) рада, щоб вирішити політичні, військові та економічні питання.

Закон, справедливість і судова система. На звільненій території, не було польського судової системи. Ми використовували правові норми звичаєвого права і козака і т.д. магдебурзького права. Підтримка українська держава сили і литовські закони, які захищають інтереси українського дворянства і козака. Всі види польського гніту були усунені, скасували жорстокі покарання за незаконні дії проти монархії і баронів, знаті, католицького духовенства. Встановлене покарання за зраду українського народу, які відмовилися допомогти в боротьбі, непокори і шкоди, заподіяної Козака.
Там були деякі зміни в судовій системі. З ростом ролі і авторитету губернатора під час національно-визвольної війни, він переїхав до вищих судових посади. Гетьман polkovnytski і універсальним рішенням, яке Рада козацька визначити правову природу України.

Фінансова система та податки. Відомий український історик Володимир Антонович зазначив, що Хмельницькому українська козацька держава був великий талант фінансовий захищав право податкову систему, ніколи не знав, що не вистачає грошей, завжди був готовий до авансами для солдатів.

Український гетьман увів для торгівлі свої власні монети, які карбували Чигирин. На одній стороні монети був зображений меч, вирізаний інший губернатор ім’я.
Після Національно-визвольної війни в pidskarbiya губернатора представив позицію генерала на чолі державних фінансів гетьмана державного розподілу природних і грошових податків, мит та інших ustanovlyuvav. Система податків і зборів та встановлені управління універсальної Богдана Хмельницького.
Соціальна українська козацька держава структура населення. Що стосується звільнення України від гніту шляхетської знаті поступово еволюціонували нову соціальну структуру держави. Гетьман був визначений в п’яти штатах:
• Козаки;
• знати;
• духовенства;
• нікчемність;
• селянство.
Країни були розділені на окремі групи, які мають різний правовий і економічний статус. Привілейована група включала:
• українське дворянство;
• козачі офіцери;
• високі православні священики;
• міська еліта.
Вони були набагато гірше, права і соціальний статус звичайних козаків, міської бідноти, селян. З точки зору національної війни козаків отримали значну підтримку і увагу з боку Богдана Хмельницького. Розширюйте соціальну базу гетьмана, дала фермерам правильний крок в козаки або буржуазна держава.
Незважаючи на різні політичні, соціально-економічне становище різних груп населення України, гетьман не змогли об’єднатися навколо однієї ідеї — боротися за незалежної української держави.
Мати свої власні війська. Під час Національно-визвольної війни українського армії налічувалося 300,000. Люди. Вона складається з представників різних секторів суспільства та вперше в історії національного характеру. Володимир Антонович бачить великі заслуги у створенні Б. Хмельницького української армії цивільні особи [НЕ козаки. — Ед], яка б не знала жодного козацька держава військового справи або дисципліну .. українська армія була однією з кращих в Європі для військової організації і тактики. Під керівництвом Богдана Хмельницького перемогли кращі польські генерали — Потоцький, Вишневецький Чарнецького. Багато бою сили національно-визвольної війни українського виявили масову жертву, героїзм, самопожертву на благо України.

Активна зовнішня політика. Гетьмана Богдана Хмельницького отримала широке міжнародне визнання. Україна підтримувала регулярні дипломатичні відносини з Росією, в Криму, Туреччини, Польщі, Трансільванії, молдавському князівстві. Українська держава визнали Венецію, Валахію, Швеції та інших країн. Всі підступи польської дипломатії, спрямовані на ізоляцію капітана європейського світу, не увінчалися успіхом. Протягом багатьох років Національний військовий прапор України Богдана Хмельницького стоїть перед світом як суверенної, незалежної держави.
різні точки зору
Богдан Хмельницький — засновник української козацької держави. Досягнення істориків Богдана Хмельницького часто порівнюють з досягненнями лідера англійської революції Олівер Кромвель.
Відомий український історик, філософ і письменник В. Липинський писав Богдана Хмельницького «Ми забули, що наш народ втратив одного з найвидатніших державних діячів і Східної Європи, Україна зробила більше, ніж по праву називають» великий «Пітер зробив п’ятдесят років по тому мускус. Для Пітера тільки Великого реформована закінчив стан тільки yevropeyizuvav готову національну платформу татарського, яка відноситься до пасивних становищем і поневолення мертвою в своєму московському море. Але Богдана Хмельницького створили нову європейську державу і відновили нації рев падаючої кімнаті.

У той же час, є й інші оцінки. Наприклад, письменник і громадський діяч XIX століття. Куліш розумової діяльності Богдана Хмельницького — «темний ruyinnytskyy вибух соціальних сил, викликане купки авантюристів егоїстів, для яких маси були єдиним інструментом,» гармати «гаслами свободи, обдурили, але врешті-решт — знищити Україну, занепад культурного життя … «за словами Куліша,» наш квітучий край перетворився на пустелю, вкриту попелом і посадили квіти наших предків. »
Спірні Б. Хмельницького покласти в його поезії і великого поета Тараса Шевченка. Він звинуватив Богдана Хмельницького, бо він дав Україні на російської самодержця:
… Ой, Богдане!
Син безумний!
Подивіться тепер у його матері,
За його incountries
Він погойдуючись, спів
За його печалі,
Спів, плач,
Він подивився безкоштовно.
Про Богдана, Bogdanochka!
У разі, коли було відомо
По крайней мере, колиски задушила,
Ядро затишшя.
Але в інших відносинах лінії Кобзар дав Богдана Хмельницького талант:
Пам’ятайте, що тільки губернатори
Де їх могили? де
Богдан славна інші?
Роль гетьмана Богдана Хмельницького в українській історії, що знаменитий філософ кращий Г. Сковороди:
Будь знаменитий Вовик Про muzhe izbranne,
Свобода батько, герой Богдана!

Козацка державність

В очах правлячого класу суспільно-політичної атмосфери в Україні
Наприкінці 40-х років XVII. Він виглядав абсолютно спокійним. Здавалося, що
далеке минуле жахи відступили бунт 20-30 років., були знищені
лідери і тисячі бунтівних козаків та селян ненависні чол.
Шляхтич знову відчув єдиним господарем — карав і пощадив
Підвищення мит і організував новий Filvarky, pererozpodilyav
землі і підтримує Союз. Панщина задушив і безнадійна
селянська бідність життя було дано один — через 5-6 днів пан
Несс був феодальний, особисті зв’язки, ранкову молитву та неділю
Проповідь.

Не менш досвідчені утиски і знущання інший публіки
держави. В тій чи іншій козацька держава мірі впливати на їх долю польський
Соціальні норми — реєстрове козацтво, які були позбавлені травня
Традиційно, права і свободи, тобто .. vypyschyky затриманий протягом
Ярмо Вчителі. Жителі міста були удушення економічного Regla
mentatsiyamy. Православні священики жили без їх видалення штампа
розкольники.

Проте, знати був знак зовні Вітаємо
Краще. Українське суспільство все більше і більше nahromadzhuvavsya
Матеріал, що найменша козацька держава іскра може стати причиною пожежі удари
lum’yam збройне повстання. «Золотий світ» був єдиним спокійним
пихатий польське дворянство, які після подій кінця нічого не дізнався
XVI — 20-30-х років XVII. Але народ мовчав. Довгий Великий піст
Поведінка всіх пригноблених класів міцності будувати vyrishal
Ноа боротьба з потужним держапарату Співдружності. які
CIAL матч перейшов в іншу площину — змінити
маргінальної групи збройного повстання прийшли так само, як ефективна форма
0130-5247. Eng. Східне. Ж .., 1991, 4 травня №
В, А. Смолій
протесту: масова втеча, невиконання обов’язків слабшати це місце
і таким чином він вів. п.
У той час як політичний горизонт України був людиною
який незабаром судилося зіграти епохальну роль в історії України.
Людина була Богдан (Зіновій) М. Хмельницького. його
доля — доля сучасних козаків, спосіб життя — шлях
перемоги і поразки, невдачі і успіхи, страждання і мирських задоволень. відповідати
чи українського шляхти українська козацька держава (народився 1595 р YMO
Правда Чигирин) назавжди пов’язав свою долю з козаками.
Він був сучасником свідком і його боротьба проти турків і татар прийняли
брати участь у збройних діях проти ненависного польського дворянства. дво-
Щорічні турецькі укладені і звільнення її економ-класу
У фермі свого батька Суботові, шлюб і втрати своєї дружини, високий
Поштою рекомендованим листом в армії і знижувати на посаді одного з десяти
Чигиринський капітани — важлива віха в його житті подорожі влади
Hu (до середини 40-х років XVII століття.) З тих пір, Хмельницького
Він випробував тиранію середовища дворянства. Його честь зі
Zack годинник Чигиринського pidstarosta Chaplytskyy, позаду
який був сином Олександра Великого коронний гетьман Konetspol-
навколишнє середовище. Центуріон втрати сільськогосподарського майна, худобу, запаси зерна. старт

Лось фактичне переслідування Богдана Хмельницького. він зазнав нападу
Джентрі. Він був жорстоко побитий його син. Спроби знайти справедливість
Новини в органах місцевого самоврядування та в Варшаві не вдалося.
Звичайно, це особиста трагедія не могла не вплинути на природу,
настрою і думки Богдана Хмельницького. Але це був не перший
Головне. Майбутній лідер Визвольної війни міг бачити, що
події, які жили спочатку ламати долі kozats
ня, жодні гарантії українська козацька держава не потрібні для збереження CCA
Швидкі права і навіть їхнє життя. Терпіння був повний.
Разом з колегами відкрили Centurion велику роботу по всьому тілу
продуктивність в.п., мережі з однодумцями на землі. надзвуковий
Чай був сприятливий момент для повстання. Пол
ня короля Владислава IV, в той час як плавав ідею війни проти
Туреччина, яка, на його думку, може серйозно посилити королівський
довільна влада і послабити дворянство. Єдина реальна сила, здатна
Планує підтримати короля, були козаки. Владислав IV абсолютно ро
Йому вдалося. Налагоджені контакти з керівництвом козацтва, особливо
Б. Хмельницького. Останні пільги надаються для будівництва на море
ІНГ човни і право збирати армію. Чутки про те, що відбувається навколо

Зміст цих документів було на благодатний грунт. український
suspilnist люті. У цій ситуації потрібно було найменшої іскри,
щоб викликати популярний вибух. Він став політ в грудні 1647 року
Богдана Хмельницького з групою однодумців в січні. цивільного
Козаки, які завжди були готові, зустрілися з біженцями різання
це зброя. Після того, як в будинку для стихійного лиха, Б. Chmelnica
співробітники продовжували підготовку до продуктивності. Він заручився підтримкою
Кримський хан, який обіцяв допомогти. Обраний в січні
1 648 гетьмана Богдана Хмельницького одночасно відправлені в Україну
універсальні і листи, зміст якого відображає потаємні думки і низ
ING широких народних верств — фермерів, зареєстрованих городянам.
Україна зустріла весну 1648 обережне мовчання. але